Litwa – służba zdrowia

Litwa – służba zdrowia
Na Litwie, podobnie jak w innych krajach UE, możemy w ramach ubezpieczenia w NFZ korzystać z opieki medycznej. Jak się dostać do lekarza specjalisty na Litwie?
/ 05.04.2011 12:55
Litwa – służba zdrowia

Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia na Litwie. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty następstw nieszczęśliwych wypadków.

Należy korzystać z opieki w zakładach opieki zdrowotnej działających w ramach państwowej służby zdrowia.

Przeczytaj: Ubezpieczenie zdrowotne w czasie wyjazdu na ferie

Wizyta u lekarza

Wizyta u lekarza jest bezpłatna. Podczas wizyty należy przedstawić lekarzowi kartę EKUZ wraz z dowodem osobistym.
Leczenie stomatologiczne jest bezpłatne, jednak należy pokryć koszty materiałów stomatologicznych.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W przypadkach nagłych można się zgłosić do szpitala bez skierowania. Pacjenci powinni przedstawić kartę EKUZ i dowód tożsamości.

Transport sanitarny pacjentów jest nieodpłatny.

Leki

Receptę może wystawić każdy lekarz.

Zwrot kosztów leczenia

Zwrotu kosztów leczenia można się ubiegać w czasie pobytu na Litwie w Regionalnej Kasie Chorych lub po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć dowody zapłaty i oryginały rachunków.

Numery alarmowe:

  • Pogotowie ratunkowe - 03
  • Policja - 02
  • Straż pożarna - 01
  • Numer ratunkowy - 112

Sprawdź: Jakie wykonać szczepienia przed podróżą na Litwę?

Źródło: www.mz.gov.pl, www.msz.gov.pl/ak

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA