Niemcy - co robić, gdy zachorujesz?

O częściowy zwrotu kosztów leczenia w Niemczech można się ubiegać po powrocie do Polski/fot. www.sxc.hu
W przypadku nagłych zachorowań lub wypadku osoba posiadająca EKUZ uzyska niezbędne świadczenia medyczne. Sprawdź, na jakie koszty narażony jest pacjent w Niemczech.
/ 06.04.2011 10:30
O częściowy zwrotu kosztów leczenia w Niemczech można się ubiegać po powrocie do Polski/fot. www.sxc.hu

Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia w Niemczech. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ.

Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych (w razie nagłego wypadku lub zachorowania) oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego i transportu zwłok do Polski oraz pokryć koszty opłat za świadczenia medyczne, które obowiązują w Niemczech.

Osoby wyjeżdżające do Niemiec mogą w ramach ubezpieczenia korzystać z usług placówek służby zdrowia, które mają umowę z kasą chorych.

Przed wizytą pacjent musi wypełnić druk 81, w którym podaje planowany czas pobytu w Niemczech oraz oświadcza, że nie przybył do Niemiec w celu leczenia.

Wizyta u lekarza

Wizyta u specjalisty wymaga skierowania. Podczas wizyty należy przedstawić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i dowód osobisty. Kartę EKUZ warto jest skopiować, gdyż lekarz zachowuje kopię.

Przy pierwszej wizycie u lekarza rodzinnego w danym kwartale pacjent musi zapłacić 10 EUR. Za kolejne wizyty pacjent nie musi wnosić opłat.

Wizyta u lekarza specjalisty, do którego zgłaszamy się ze skierowaniem jest bezpłatna. Jeśli pacjent zgłasza się do specjalisty bez skierowania, koszt wizyty wynosi 10 EUR. Cena wizyty prywatnej u lekarza wynosi około 50 EUR.

Jeżeli pacjent zostanie skierowany na rehabilitację, ponosi koszt 10 EUR za każdy dzień.

Pierwsza wizyta u stomatologa jest również płatna 10 EUR. 

Przeczytaj: Gdzie jedziemy za granicę...

Z opłat zwolnione są kobiety w ciąży i dzieci do 18. roku życia.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W nagłych przypadkach pacjent może się zgłosić bez skierowania. Pacjenci powinni przedstawić kartę EKUZ.

Pacjent wnosi opłatę 10 EUR za każdy dzień pobytu w szpitalu, nie dłużej jednak niż 28 dni w ciągu roku. Pacjent ponosi również koszty związane ze świadczeniami ponadpodstawowymi. Pobyt w szpitalu bez EKUZ jest w pełni odpłatny. Jego cena wynosi około 500 EUR za dobę.

Koszty transportu sanitarnego do szpitala lub ośrodka zdrowia w 10% ponosi pacjent. Jednak koszt ten nie może być niższy niż 5 EUR, a wyższy niż 10 EUR. Przewoźnikowi należy okazać EKUZ.

Z opłat zwolnione są kobiety w ciąży i dzieci do 18. roku życia.

Leki

Receptę na leki refundowane może wypisać lekarz, który ma podpisaną umowę z kasą chorych. Pacjent ponosi 10% koszty leku na receptę. Jednak kwota ta nie może być niższa niż 5 EUR i wyższa niż 10 EUR.

Zwrot kosztów leczenia

O częściowy zwrotu kosztów leczenia można się ubiegać po powrocie do Polski, w oddziale NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć dowody zapłaty i oryginały rachunków. Należy pamiętać, żeby mieć przy sobie EKUZ. W razie jego braku pacjent zostanie obciążony pełnymi kosztami usługi zdrowotnej. Jeżeli do końca kwartału pacjent dostarczy kartę, przychodnia zwraca mu poniesione koszty.

Numery alarmowe:

  • Numer ratunkowy - 112

Sprawdź: Jakie wykonać szczepienia przed podróżą do Niemiec?

Źródło: www.mz.gov.pl, www.msz.gov.pl/ak

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA