Portugalia - Twoje zdrowie na wakacjach

Portugalia.
Ze względu na duże kolejki do świadczeń zdrowotnych w Portugalii wskazane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które zapewni Ci opiekę zdrowotną podczas urlopu.
/ 11.04.2011 08:26
Portugalia.

Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia w Portugalii. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty opłat za świadczenia medyczne, które obowiązują w Portugalii.

W ramach EKUZ można korzystać z publicznej opieki zdrowotnej.

Przeczytaj: Informacje dla osób wybierających się do sanatorium

Wizyta u lekarza

Lekarze przyjmują pacjentów w ośrodkach zdrowia. Pacjenci powinni przedstawić kartę EKUZ. Czas oczekiwania na wizytę lekarską jest bardzo długi (nawet 2-3 miesiące).

Za wizytę u lekarza należy wnieść opłatę w wysokości 2,10 - 8,75 EUR. Cena prywatnej wizyty wynosi ok. 70 EUR.

Do lekarza specjalisty i na badania specjalistyczne należy zgłaszać się ze skierowaniem. Badania są dodatkowo płatne.

Kobiety w ciąży mogą korzystać z usług zdrowotnych bezpłatnie.

Pobyt w szpitalu

Leczenie szpitalne jest możliwe po uzyskaniu skierowania. W nagłych przypadkach skierowanie nie jest konieczne. Pacjenci powinni przedstawić kartę EKUZ. Pobyt w szpitalu jest bezpłatny.

Leki

Część leków jest bezpłatna, za część należy zapłacić 5%, 31%, 61% lub 85% ceny. Leki nierefundowane sprzedawane są za pełną opłatą.

Zwrot kosztów leczenia

Zwrotu kosztów leków można się ubiegać po powrocie do Polski, w oddziale NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć dowody zapłaty i oryginały rachunków. W przypadku korzystania z prywatnych usług lekarskich, nie można żądać zwrotu poniesionych kosztów.

Numery alarmowe:

  • Numer ratunkowy - 112

Sprawdź: Jakie wykonać szczepienia przed podróżą do Portugalii?

Źródło: www.nfz.gov.pl/ www.msz.gov.pl

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!