Prawa pacjenta – u lekarza i w szpitalu – vademecum

Kiedy pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy/fot. Fotolia
Idąc do lekarza czy do szpitala często nie jesteśmy świadomi swoich praw i obowiązków. W ten sposób niejednokrotnie stajemy się ofiarami własnej niewiedzy. Dowiedz się, jakie prawa ma pacjent w szpitalu? Czy można lekarzowi wręczyć prezent w dowód wdzięczności? Do jakiego specjalisty musisz mieć skierowanie?
/ 28.09.2011 16:05
Kiedy pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy/fot. Fotolia

Skierowanie

Skierowanie to dokument, który uprawnia nas do skorzystania z badań diagnostycznych oraz niektórych świadczeń zdrowotnych. Do jakiego lekarza możesz się dostać bez skierowania? Jacy pacjenci nie mają obowiązku przedstawiania skierowania?

Przeczytaj: Kiedy potrzebne jest skierowanie?

Prawa pacjenta w pigułce

Prawa pacjenta gwarantowane są m.in. przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Każdy z nas wie, że ma prawo do świadczeń zdrowotnych. Część z nas ma świadomość, że powinna uzyskać od lekarza informacje, jednak często nie mamy pojęcia, jakie informacje powinniśmy otrzymać i czy mamy prawo zrezygnować z leczenia?

Przeczytaj: Jakie prawa ma pacjent?

Dziecko w szpitalu

Prawa dziecka w szpitalu definiuje Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu. Zgodnie z tym dokumentem dziecko przebywające w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo bawić się, odpoczywać i uczyć, co więcej mogą z nim przebywać rodzice. Czy polska ratyfikowała Kartę Praw Dziecka?

Przeczytaj: Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu

Bezpłatne świadczenia dla nieubezpieczonych

W niektórych sytuacjach osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać z opieki zdrowotnej bezpłatnej. Przede wszystkim są to dzieci i kobiety w ciąży. Kto jeszcze nie zapłaci za leczenie, pomimo braku ubezpieczenia?

Przeczytaj: Czy osoba nieubezpieczona może korzystać z bezpłatnych świadczeń?

Wypis ze szpitala

Pacjent opuszczający szpital powinien otrzymać wypis. Dokument ten powinien zawierać informacje dotyczące stanu zdrowia, choroby pacjenta, a także opisywać proces diagnostyczny, leczniczy i pielęgnacyjny. Jakie informacje o pacjencie i zakładzie opieki zdrowotne powinny znajdować się na karcie informacyjnej?

Przeczytaj: Jak powinien wyglądać wypis ze szpitala?

Jak podziękować lekarzowi?

Udzielenie albo obiecanie udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie, która pełni funkcję publiczną w związku z pełnieniem funkcji jest uznawane za łapownictwo czynne. W jaki sposób można okazać lekarzowi wdzięczność, aby nie zostać posądzonym o łamanie prawa?

Przeczytaj: Kwiaty, czekoladki, alkohol… Łapówka czy wdzięczność?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA