Reklama i sprzedaż leków w Internecie

leki na serce medycyna, Shutterstock
Reklama leków w Internecie podlega takim samym regulacjom prawnym jak reklama w telewizji, radiu czy prasie. Od jakiegoś czasu możemy również kupować leki przez Internet. Nie dotyczy to jednak leków na receptę.
/ 25.01.2011 13:16
leki na serce medycyna, Shutterstock

Prawo farmaceutyczne nie wyróżnia w żaden szczególny sposób reklamy leków prowadzonej w Internecie, zatem stosuje się do niej takie same zasady, jak w stosunku do spotów reklamowych emitowanych w telewizji, radiu czy reklam zamieszczanych w gazetach lub na billboardach. Biorąc pod uwagę ogólne zasady reklamy leków należy zatem uznać za dozwolone prowadzenie w sieci ogólnie dostępnego serwisu o lekach, w tym również dotyczącego leków wydawanych na receptę (pomimo bezwzględnego zakazu reklamy takich leków). Należy jedynie baczyć na to, aby treść serwisu zawierała obiektywne informacje, nie posiadające - ani w formie, ani w treści - cech reklamy. Nie stanowią złamania zakazu reklamy leków na receptę neutralne wypowiedzi, np. zapowiadające wprowadzenie nowego produktu na rynek, w tym również pokazywanie zdjęć opakowań czy ulotek informacyjnych.

Wysyłkowa sprzedaż leków

Od 1 maja 2007 roku w Polsce dopuszczalne jest prowadzenie przez apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży leków wydawanych bez recepty. Definicja terminu „sprzedaż wysyłkowa” zawarta jest w kodeksie cywilnym, i oznacza, że sprzedaż wysyłkowa wiąże się z czynnością przesłania rzeczy przez sprzedawcę do wskazanego przez klienta miejsca, a wydanie rzeczy klientowi następuje już w momencie powierzenia przesyłki przewoźnikowi (poczcie, kurierowi). W tej definicji nie mieści się np. dowożenie przez farmaceutę do domu pacjenta zamówionych przez niego leków.

Leki na receptę

Pomimo generalnego umożliwienia sprzedaży leków w formie wysyłkowej, wprowadzono również istotne ograniczenia. Przede wszystkim taka forma sprzedaży dotyczy tylko leków sprzedawanych bez recepty - po leki receptowe nadal trzeba się pofatygować do tradycyjnej apteki.

Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne

Sprzedaż wysyłkową prowadzić mogą tylko apteki ogólnodostępne i punkty apteczne. Apteki ogólnodostępne przeznaczone są, zgodnie z prawem farmaceutycznym, do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, recepturowe, wyroby medyczne. Są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy. Wymagania dotyczące prowadzenia punktu aptecznego są mniej rygorystyczne, aniżeli te dotyczące apteki. W punktach aptecznych nie można sporządzać leków recepturowych ani zrealizować recepty na substancje psychotropowe czy środki odurzające.

Przeczytaj: Leczenie i lekarstwa- co warto wiedzieć

Zasady sprzedaży leków przez Internet?

Podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny zajmujący się sprzedażą wysyłkową zobowiązany jest do wyznaczenia farmaceuty, posiadającego co najmniej 2- letnią praktykę, odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówień. Należy przestrzegać zapewnienia odpowiednich warunków sposobu przygotowania wysyłki i transportu leków, tak aby umożliwić:
• identyfikację leku, placówki wysyłającej oraz odbiorcy i miejsca dostarczenia wysyłanego produktu,
• zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych,
• zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą, a także przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Ponadto, od podmiotu prowadzącego wysyłkową sprzedaż leków wymaga się zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego klientów z osobą kompetentną. Kontakt telefoniczny może się odbywać w godzinach pracy placówki, a ponadto do dwóch godzin po umówionej godzinie dostawy.

Każde zrealizowane zamówienie podlega zewidencjonowaniu. Rejestruje się dane dotyczące przyjęcia zgłoszenia, zamawiającego, odbiorcy, zamawianego produktu, osoby przyjmującej zamówienie, daty realizacji zamówienia, sposobu dostawy i daty odbioru. Ewidencja musi być prowadzona w formie elektronicznej, przy zastosowaniu systemu komputerowego gwarantującego, że żadne zapisy nie będą usuwane. Przedsiębiorca jest obowiązany udostępnić wydruki z ewidencji na każde żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.
Należy podkreślić, że jedynie przedsiębiorca prowadzący aptekę lub punkt apteczny w rozumieniu przepisów ustawy prawo farmaceutyczne ma prawo stosować w nazwie witryny internetowej określenie „apteka” lub „punkt apteczny”, nawet wówczas gdy do tych określeń dodane jest oznaczenie „internetowa”, „elektroniczna”.

Zobacz też: Jakie obowiązki wobec pacjentów ma lekarz rodzinny?

Zwrot produktu leczniczego

Klient ma ponadto możliwość zwrotu zakupionego produktu leczniczego, który w takim wypadku winien zostać unieszkodliwiony. Zasady zwrotu produktów leczniczych są jednak rygorystyczne - zwrotowi podlegają jedynie produkty niewłaściwie wydane lub posiadające wady jakościowe.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA