Skierowanie do sanatorium – kto i na jakie leczenie może je wystawić?

osoby ćwiczace z piłką pod nazdzorem rehabilitantki fot. Adobe Stock
Każda osoba ubezpieczona może starać się o leczenie w sanatorium w ramach NFZ. Musi jednak wcześniej uzyskać skierowanie. Dowiedz się, kto powinien takie skierowanie wystawić, a także jak długo trwa pobyt w sanatorium i czy musisz za niego zapłacić.
Alicja Hass / 05.02.2019 13:41
osoby ćwiczace z piłką pod nazdzorem rehabilitantki fot. Adobe Stock

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jest prowadzone w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach a także w jednostkach opieki ambulatoryjnej. Osobno leczone są dzieci a osobno dorośli. Każda osoba ubezpieczona może starać się o takie leczenie w sanatorium. Mają zatem do tego prawo pracownicy, osoby prowadzące firmę, renciści a także bezrobotni.

Szpital uzdrowiskowy czy sanatorium

Szpital uzdrowiskowy, nazywany także sanatorium poszpitalnym to kontynuacja leczenia prowadzonego w szpitalu. Przyznawany jest osobom, mającym poważne schorzenia, które aby powrócić do pracy wymagają specjalnego leczenia uzdrowiskowego.

Do szpitala uzdrowiskowego kierowane są osoby, które przeszły:  

 • zawał serca, 
 • operację neurochirurgiczną, 
 • operację kardiologiczną,   
 • operację ortopedyczną,  
 • urazy kostno-stawowe,  
 • urazy wielonarządowe.   

Natomiast na leczenie do sanatorium trafiają pacjenci przewlekle chorzy, których stan nie wymaga pobytu w szpitalu uzdrowiskowym.

Uwaga! Pobyt w szpitalu nie oznacza automatycznie wskazania do uzdrowiskowego leczenia szpitalnego. Decyzja w tym zakresie należy do lekarza, specjalisty balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej zatrudnionego w oddziale wojewódzkim NFZ.

Do kogo po skierowanie

Skierowanie do sanatorium może wystawić każdy lekarz, który ma umowę z NFZ albo pracuje w placówce, która ma taką umowę. Zanim dostaniesz skierowanie, lekarz zapewne zleci ci wykonanie badań. Są to: OB, morfologia, mocz, rentgen klatki, EKG. Na podstawie tych badań lekarz wypisuje skierowanie na specjalnym druku (formularz skierowania jest dostępny na www.nfz.pl, w zakładce dla pacjenta).

Skierowanie na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym wystawia lekarz zatrudniony w klinice, bądź w szpitalu, w którym przebywał pacjent. Uprawnieni są do tego lekarze z oddziałów szpitalnych lub z poradni specjalistycznej: 

 • ortopedycznej, 
 • rehabilitacyjnej,  
 • neurologicznej, 
 • reumatologicznej. 

Skierowanie jest wystawiane nie później niż w dniu wypisania chorego ze szpitala. Do skierowania powinna być dołączona karta informacyjna leczenia szpitalnego zawierająca dane o przebiegu choroby, opis leczenia, wyniki badań pomocniczych i zalecenia.

W obu wypadkach skierowanie jest weryfikowane przez lekarza specjalistę balneologa, rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej z oddziału NFZ.

Co zawiera skierowanie do sanatorium

Dokument dzieli się na kilka części.

 1. Dane pacjenta: twoje dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, PESEL); w przypadku dzieci – nazwisko i imię prawnego opiekuna, klasę i rodzaj szkoły i klasę, do której dziecko uczęszcza.
 2. Wywiad. To opis głównych dolegliwości, kiedy się zaczęły, dotychczasowe leczenie. Tu lekarz wpisuje nazwę i symbol choroby, która stanowi podstawę skierowania i informację o ewentualnych innych schorzeniach (przypadku dzieci – szczepieniach ochronnych) i przebyte leczenie uzdrowiskowe w ciągu minionych 3 lat.
 3. Badanie przedmiotowe. Zawiera informacje m.in. o wieki, wadze, wzroście pacjenta, i jego zdrowiu (m.in. opis wydolności układu krążenia, oddechowego, czy moczowego). Tu lekarz wpisuje także nazwę i symbol choroby, która stanowi podstawę skierowania i informację o ewentualnych innych schorzeniach.
 4. Aktualne wyniki badań (morfologia, OB, mocz, itd).
 5. Wskazanie proponowanego miejsca i rodzaju leczenia. Lekarz ma prawo określić region kraju, do którego pojedziesz, a nawet miejscowość.

Skierowanie musi mieć imienną pieczęć lekarza, pieczątkę placówki zdrowotnej i numer umowy zawartej z Funduszem.

Dalszą część skierowania wypełnia lekarz specjalista balneoklimatologii (określa m.in. rodzaj zakładu leczniczego) oraz oddział wojewódzki NFZ, który potwierdza skierowanie.

Potwierdzone skierowanie określa:  

 • rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb, 
 • odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego,  
 • datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania.  

Uwaga! Druk skierowania na leczenie poszpitalne nie różni się od wniosku o leczenie sanatoryjne. 

Dalsza droga skierowania

Kiedy NFZ zarejestruje już twój wyjazd, skierowanie na pobyt w sanatorium będzie jeszcze musiał potwierdzić lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. Oddział NFZ ma 30 dni na rozpatrzenie skierowania i wydanie decyzji. Gdy uzna twój wyjazd za celowy, potwierdzi skierowanie (otrzymasz tę decyzję pocztą). Jeśli decyzja będzie negatywna, odeśle je twojemu lekarzowi wraz z pisemnym uzasadnieniem. Ty też zostaniesz o tym powiadomiona w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Od tej decyzji nie ma odwołania. 

Sanatorium – długość pobytu i koszty

To, ile trwa turnus, a także kwestie odpłatności zależą od tego, kto i na jakie leczenie został skierowany.

Sanatorium dla dorosłych

Turnus leczenia uzdrowiskowego w sanatorium trwa 21 dni (możliwe jest wydłużenie pobytu pacjenta, jeśli jego stan tego wymaga) a rehabilitacji uzdrowiskowej – 28 dni. W ramach leczenia uzdrowiskowego przysługuje ci nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie (4 – przy rehabilitacji uzdrowiskowej), przez 6 dni w tygodniu. Ty ponosisz koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem) a także koszty wyżywienia i zakwaterowania. Odpłatność jest różna – zależy od sezonu, w którym jedziesz i  standardu zajmowanego pokoju. Zwolnieni z opłat są pracownicy związani z produkcją wyrobów zawierających azbest. Do sanatorium jedziesz w ramach urlopu wypoczynkowego.

Szpital uzdrowiskowy dla dorosłych

Podobnie jak w sanatorium, leczenie uzdrowiskowe trwa 21 a rehabilitacja – 28 dni. Taka sama jest liczba zabiegów. Różnica polega na kosztach leczenia – leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatne. Pacjent ponosi jedynie koszty przejazdu do szpitala uzdrowiskowego (i z powrotem). Za pobyt w szpitalu uzdrowiskowym otrzymasz zwolnienie.

Leczenie ambulatoryjne

Leczenie uzdrowiskowe może się odbywać nie tylko stacjonarnie, ale też ambulatoryjnie.Na leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku kierowani są zarówno dorośli, jak i dzieci. Leczenie trwa od 6-18 dni zabiegowych; w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym ty ponosisz koszty pobytu, we własnym zakresie zapewniając sobie zakwaterowanie i wyżywienie. Natomiast NFZ finansuje zabiegi.

Sanatorium dla dziecka

Dzieci mogą być leczone w szpitalu uzdrowiskowym, korzystać z pobytu w sanatorium uzdrowiskowym lub tylko z samych zabiegów oferowanych przez sanatorium. O wskazaniu do leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz rodzinny lub specjalista, pod opieką którego leczy się dziecko.

Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki badań. W przypadku dziecka są to badania: OB, morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska).

Całą dokumentację przesyła do oddziału wojewódzkiego NFZ. Możesz też zanieść go tam sama. Można dołączyć do wniosku opinie lekarzy specjalistów, o ile dziecko jest u nich leczone.

Leczenie dzieci w sanatorium trwa 21 dni, natomiast w szpitalu uzdrowiskowym – 27 dni.

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe same lub pod nadzorem opiekuna prawnego. Leczenie dzieci jest bezpłatne, natomiast rodzic lub opiekun ponoszą pełną odpłatność za pobyt w zakładzie uzdrowiskowym.

Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok; młodzież szkół ponadgimnazjalnych – w okresie wolnym od nauki, chyba że w uzdrowisku zorganizowane jest nauczanie.

Uwaga! Możesz także wyjechać z dzieckiem do sanatorium bez skierowania. Płacisz wówczas za wszystkie zabiegi. Należy jednak pamiętać, że istnieją przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego dzieci (tzw. odczyn uzdrowiskowy). Dlatego warto wcześniej skonsultować się z lekarzem. To on musi zdecydować, czy i z jakich zabiegów skorzysta dziecko.

To powinnaś wiedzieć.

Ministerstwo Zdrowia właśnie przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację uzdrowiskową. Nowe przepisy mogą wejść w życie już w przyszłym roku. Czego dotyczą zmiany?

 • Lekarze będą wystawiać skierowanie do sanatorium dopiero po upływie 12 miesięcy od zakończenia przez pacjenta leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej (przepis ten nie będzie miał zastosowania do dzieci).
 • Skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest ważne tylko 18 miesięcy. Po tym okresie musi być ponownie zweryfikowane u tego samego lekarza, co oznacza ponowną wizytę u lekarza i kolejne badania.  Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie będzie już obowiązku ponownej weryfikacji skierowań.
 • Nie będzie trzeba wykonywać rtg płuc – teraz obowiązkowe.
 • Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie już w skierowaniu podawał miejsca, gdzie pacjent według niego powinien być wysłany (np. nad morze czy w góry). Ostatecznie decyduje balneolog i bywa, że zmienia miejsce pobytu. O tym, gdzie pojedziesz zdecyduje NFZ.
 • Skierowanie będziesz musiała przekazać do oddziału NFZ w ciągu 30 dni od dnia jego wystawienia. Inaczej straci ważność.

Przeczytaj również:
Czy można przyspieszyć wyjazd do sanatorium?
Jakie masz prawa jako pacjentka?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA