Studia dla osób niepełnosprawnych – szansa na normalne życie

Studia to dla osób niepełnosprawnych szansa na normalne życie fot. Fotolia
Studia to jeden z najprzyjemniejszych okresów w życiu człowieka. Coraz częściej uroki i zalety studenckiego życia odkrywają także osoby niepełnosprawne. Wynika to ze stopniowego znikania barier technicznych i organizacyjnych, które do tej pory utrudniały choremu swobodne funkcjonowanie.
/ 05.12.2011 07:46
Studia to dla osób niepełnosprawnych szansa na normalne życie fot. Fotolia

Po co iść na studia?

Studia to doskonała okazja dla osoby niepełnosprawnej, aby udowodnić sobie i innym, że pomimo ograniczeń może ona prowadzić normalne życie. Wybór studiów, kierunku oraz trybu nauki pozwala osobie niepełnosprawnej poczuć, że potrafi sama o sobie decydować. Jest to kwestia niezwykle istotna. Człowiek chory, tak samo jak zdrowy, dąży do zyskania pełnej niezależności i realizacji marzeń. Częstym błędem opiekunów osoby niepełnosprawnej jest właśnie ograniczanie wolności jej wyborów. Wszelkie próby uniezależnienia się traktowane są natomiast jako atak i wyraz braku wdzięczności ze strony niepełnosprawnego. Zupełnie niesłusznie.

Samodzielny wybór studiów może okazać się strzałem w dziesiątkę. Osoba niepełnosprawna ma szansę przekonać siebie i swoje środowisko, że może być tak samo samodzielna, jak w pełni zdrowi koledzy. Utrzymując kontakty towarzyskie, spotykając się z rówieśnikami podnosi jednocześnie poczucie własnej wartości. W przypadku osób niepełnosprawnych ma to ogromne znaczenie.

Inną kwestią jest także możliwość uzyskania dyplomu wyższej uczelni, który zwiększa szansę osoby niepełnosprawnej na rynku pracy. Wykształcenie warunkuje aktywność zawodową, a jak podają statystyki jedynie około 6,6% osób niepełnosprawnych ukończyło studia.

Uczelnie są gotowe na przyjęcie studentów niepełnosprawnych

Każdego roku rośnie liczba szkół wyższych gotowych na przyjęcie studentów niepełnosprawnych. Chodzi tu nie tylko o przystosowanie budynków do potrzeb osób chorych, ale także o zmiany organizacyjne. Coraz częściej tworzone są specjalne biura zajmujące się sprawami osób niepełnosprawnych. Kandydaci na studia lub studenci niepełnosprawni mogą tam kierować wszystkie swoje pytania oraz problemy. Niektóre uczelnie wyższe powołały także do życia instytucję rektora ds. osób niepełnosprawnych. Wszystkie tego typu działania mają zachęcić młodych ludzi do rozpoczęcia studiów i wesprzeć tych, którzy już podjęli to wyzwanie.

Patrz: Nowe spojrzenie na niepełnosprawność

Coraz więcej studentów niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna, która decyduje się na podjęcie studiów powinna pamiętać, że nie jest sama. Co prawda odsetek studentów niepełnosprawnych jest wciąż niewielki, ale sytuacja z roku na rok ulega poprawie. W 2010 roku ilość osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem wzrosła o 0,7% w stosunku do roku 2009.

Formy pomocy finansowej

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o stypendium specjalne, które przysługuje każdemu studentowi z orzeczoną niepełnosprawnością, niezależnie od dochodu. Stypendium specjalne można otrzymywać przez cały okres studiów, także na pierwszym roku. Jeśli student uczy się na więcej niż jednym kierunku, stypendium może otrzymywać na każdym z nich. Pobieranie stypendium specjalnego nie wyklucza ubiegania się o inne rodzaje stypendiów, np. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.

Innym źródłem uzyskiwania pomocy finansowej są także programy realizowane w ramach działań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Patrz: Umiejętności przystosowawcze w niepełnosprawności

Należy mieć nadzieję, że już niedługo widok osoby niepełnosprawnej na korytarzach uniwersytetu będzie widokiem zupełnie naturalnym. Chociaż jednocześnie powinniśmy pamiętać, że reformy potrzebują czasu i sytuacja osób niepełnosprawnych nie ulegnie diametralnej zmianie w ciągu roku czy nawet kilku lat. Proces ten jest bardzo złożony i wymaga dużego nakładu sił oraz środków finansowych. Warto zauważyć, że z biegiem czasu robimy, jako państwo i naród, coraz większe postępy w tej kwestii

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!