Toksoplazmoza daje szereg zróżnicowanych objawów

Udostępnianie dokumentacji medycznej – formy i opłaty

Jako pacjent, masz prawo dostępu do dokumentacji medycznej. Zobacz, w jakiej formie szpital może udostępnić dokumentację medyczną oraz czy za jej udostępnianie ma prawo pobierać opłaty.
/ 21.11.2011 11:04
Toksoplazmoza daje szereg zróżnicowanych objawów

Formy udostępniania dokumentacji medycznej

Ustawa przewiduje różne formy udostępniania dokumentacji medycznej. Najbardziej znanym sposobem jest udostępnienie „do wglądu”. Wglądu takiego można dokonać w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Kolejną formą jest sporządzanie jej wyciągów, odpisów czy też kopii. Uprawnionemu można również wydać oryginał za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Dodatkowo, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania przewiduje, iż w tym ostatnim przypadku należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Polecamy: Rejestracja - źródło informacji dla pacjenta

Czy za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę? Na to pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Podstawą do obliczenia wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwartale.

Podstawą wyliczenia jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Na okres wrzesień-listopad 2011 roku jest to 3366,11 zł. Za 1 stronę wyciągu lub odpisu należy zapłacić zatem 6,73 zł (maksymalnie 0,002 przeciętnego wynagrodzenia), za 1 stronę kopii 0,67 zł (maksymalnie 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia) natomiast za wyciąg, odpis lub kopię na elektronicznym nośniku danych 6,73 zł (maksymalnie 0,002 przeciętnego wynagrodzenia).

Opłaty te są fakultatywne, to znaczy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może je pobierać, ale nie musi.

Podane wyżej opłaty są opłatami maksymalnymi, jakie można pobierać od osoby uprawnionej za wyciągi, odpisy lub kopie dokumentacji medycznej.

Autorzy: Monika Brzozowska, Joanna Kasper

Zobacz też: Lekarski obowiązek informowania pacjenta

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!