W jaki sposób pacjent może uzyskać przedmioty ortopedyczne?

Kto może otrzymać przedmioty ortopedyczne?/ fot. Fotolia
Zaopatrzenie pacjenta w przedmioty ortopedyczne jest w dużej części finansowane ze środków publicznych. Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki pomocnicze przysługuje pacjentom, którzy otrzymali zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego.
/ 08.03.2011 13:19
Kto może otrzymać przedmioty ortopedyczne?/ fot. Fotolia

Pacjent po otrzymaniu od lekarza zlecenia, powinien następnie przedstawić je w oddziale NFZ celem potwierdzenia. Po uzyskaniu potwierdzenia, pacjent powinien się udać bezpośrednio do ośrodka zajmującego się sprzedażą produktów ortopedycznych. Są to placówki handlowe mające podpisane odpowiednie umowy z NFZ. Wykaz takich placówek znaleźć można na stronie internetowej odpowiedniego wojewódzkiego oddziału NFZ.

Przeczytaj: Kiedy potrzebna jest rehabilitacja?

Kto płaci za przedmioty ortopedyczne?

Sposób finansowania przedmiotów ortopedycznych przez NFZ zależy od tego, jaki konkretnie wyrób pacjent chce nabyć. Nie w każdym przypadku ze środków budżetowych finansowana jest cała kwota. W przypadku niektórych produktów, przepisy prawa wymagają wkładu własnego (nieprzekraczającego 50 % wartości), a co do innych stanowią, iż cała kwota jest pokrywana przez środki budżetowe. Należy także podkreślić, iż w każdym przypadku ,refundacja dotyczy przedmiotów ortopedycznych do określonego górnego limitu ceny produktu. Szczegółowo kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze. Warto wskazać, iż możliwa jest także refundacja naprawy sprzętu, we wskazanym w powyższym akcie prawnym okresie używalności ustalonym dla danego przedmiotu.

Przedmioty ortopedyczne dla osób niepełnosprawnych

W przypadku osób niepełnosprawnych możliwości uzyskania środków ortopedycznych, przy pomocy środków publicznych jest więcej, dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna jest uprawniona do uzyskania dotacji na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, w wypadku gdy średni miesięczny dochód netto przypadający na członka rodziny nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli chodzi o osoby samotne – 65 % przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych:

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów ( chodzi tu o przepisy przytoczonego powyżej rozporządzenia, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego odział NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Przeczytaj: Wózki inwalidzkie - nowości

Instytucją, do której mogą się zwracać osoby niepełnosprawne, celem skorzystania z dofinansowania Funduszu, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, właściwe ze względu na miejsca zamieszkania osoby starającej się o dofinansowanie.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA