Leki refundowane są to takie leki, których cenę częściowo lub w całości pokrywa NFZ/fot. Fotolia fot. Fotolia

Wszystko o lekach refundowanych

Leki refundowane są częściowo lub w całości opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dowiedz się, czy każdy może otrzymać receptę na leki refundowane oraz czy lekarz ma prawo odmówić wypisania leku refundowanego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawa do świadczeń.
/ 24.11.2011 14:49
Leki refundowane są to takie leki, których cenę częściowo lub w całości pokrywa NFZ/fot. Fotolia fot. Fotolia

Czym są leki refundowane?

Na początku warto zdefiniować samo pojęcie leków refundowanych. Leki refundowane są to takie leki, których cenę częściowo lub w całości pokrywa NFZ. Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia tworzy ich listę w oparciu o analizę ekonomiczną dotyczącą ochrony zdrowia i skuteczności danej substancji leczniczej.

Warto zastanowić się, kto ma uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane, a następnie zweryfikować czy każdy z nas może ubiegać się o uzyskanie recepty na taki lek.

Kto może wystawiać recepty na leki refundowane?

Zgodnie z art. 34 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uprawnienie takie przysługuje zarówno lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, jak i lekarzowi niebędącemu lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego (na przykład w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej), jeżeli tylko posiada on prawo wykonywania zawodu oraz zawarł z NFZ umowę, która upoważnia go do wystawiania takich recept.

Polecamy: Które leki na receptę są refundowane?

Recepta na leki refundowane – czy dla każdego?

Na to pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Jak wiadomo, osoba, która chce skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania. Na przykład dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę będzie to między innymi druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę. Zasada ta ma również zastosowanie do wystawiania recept na leki refundowane.

Zobacz też: Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Odpowiedzialność za błędy popełnione przy wystawianiu recept refundowanych, które mogą dotyczyć między innymi wystawienia recepty dla osoby nieobjętej ubezpieczeniem zdrowotnym ponosi lekarz. Ma on więc prawo żądać od pacjenta dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, który tym samym uprawnia go do uzyskania leków refundowanych.

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązywać będzie nowa ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, która zaostrzać będzie kary dla lekarzy w sytuacji wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy (pacjenta) lub nieudokumentowania względów medycznych.

Autorzy: Paweł Derlikowski, Joanna Kasper

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!