Wszystko o opiece pielęgniarki i położnej

Wszystko o opiece pielęgniarki i położnej
Prawidłowo prowadzona opieka pielęgniarki i położnej ma duży wpływ na zdrowie całego społeczeństwa. Na opiekę pielęgniarki możemy liczyć nie tylko będąc w szpitalu. Powinna ona sprawować opiekę nad dziećmi w szkole oraz nad osobami chorymi w domu.
/ 11.12.2009 09:21
Wszystko o opiece pielęgniarki i położnej

Obowiązki pielęgniarki

Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent.
Dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy pielęgniarki. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Obowiązki położnej

Położna sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem. Prowadzi edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowuje kobiety do porodu, a także opracowuje dla nich plan edukacji. Począwszy od 26. tygodnia ciąży aż do rozwiązania sprawuje opiekę w formie wizyt odbywających się nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
Ponadto opiekuje się noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu – do 42 dnia po porodzie. Realizuje w formie wizyt domowych, pooperacyjną opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej.

Przeczytaj: Oznaki porodu

Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w miejscu, w którym się uczą i wychowują. Pod opieką pielęgniarki szkolnej znajdują się uczniowie od klasy zerowej w szkołach podstawowych po ostatnią klasę szkoły ponadgimnazjalnej, do ukończenia przez nich 19. roku życia.

Pielęgniarska opieka domowa

Pielęgniarską opieką domową w POZ mogą być objęte osoby w każdym wieku, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby. Stan pacjenta oceniany jest według skali Barthel, w której bierze się pod uwagę czynności życia codziennego (spożywanie posiłków, poruszanie się, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych).

Pielęgniarska opieka domowa w POZ sprawowana jest w domu pacjenta lub domu pomocy społecznej w którym mieszka, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8.00 a 18.00, a w szczególnych przypadkach także w pozostałe dni tygodnia, w godzinach uzgodnionych z pacjentem.
Ważne: Sprawowanie opieki nad pacjentem przez pielęgniarkę nie zwalnia z obowiązku opieki nad nim rodziny lub opiekunów.

Zobacz też: Wykaz niefinansowanych świadczeń

Niezbędne do opieki środki higieniczne i opatrunkowe (wata, lignina, gaza, plastry, bandaże, jałowe gaziki, jałowe opatrunki na rany, szpatułki, kwacze) oraz środki dezynfekcyjne i odkażające – zapewnia pielęgniarka. Środki higieny osobistej, leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn), środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, niezbędne do wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę – zapewnia pacjent, rodzina lub jego opiekun.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA