Wybierz lekarza, czyli wszystko o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)

Wybierz lekarza, czyli wszystko o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)
Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Obejmuje ona między innymi świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne.
/ 10.12.2009 15:08
Wybierz lekarza, czyli wszystko o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)

Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Wyboru takiego można dokonać w poprzez złożenie deklaracji w placówce ochrony zdrowia. Bezpłatnej zmiany deklaracji można dokonać dwa razy w roku. Każda kolejna zmiana jest już płatna.
Świadczenia POZ realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni). W przypadkach uzasadnionych medycznie mogą być również udzielane w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej.

Przeczytaj: Jak dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki, czy położnej w POZ?

W jakich godzinach można korzystać z POZ?

Świadczenia udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Filie POZ mogą przyjmować pacjentów krócej niż w godzinach od 8.00 do 18.00, jeżeli w tym czasie pacjenci mają zapewniony dostęp do głównej przychodni.
Gabinet zabiegowy (w tym punkt szczepień) funkcjonuje od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowo punkt szczepień powinien być czynny minimum jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, po godzinie 15.00.

Zobacz też: Jakie obowiązki wobec pacjentów ma lekarz rodzinny?

Kiedy przyjmowani są pacjenci?

W przeważających przypadkach pacjenci przyjmowani są w dniu zgłoszenia, jednak:
• W chorobach przewlekłych – jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie;
• przy kontynuacji leczenia;
• gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej, porady udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA