Wypadek komunikacyjny – jak dochodzić swoich praw?

Miałeś wypadek komunikacyjny nie ze swojej winy? Możesz ubiegać się o odszkodowanie z różnych źródeł. Najważniejszą kwestią jest zdobycie pełnej dokumentacji z wypadku. Jak dochodzić swoich praw po wypadku na drodze?
/ 04.02.2014 13:05

fot. Fotolia

O co można się ubiegać po wypadku?

Za wypadek komunikacyjny uważa się takie zdarzenie losowe, które może spowodować liczne obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia na pewien okres u osób, które w nim uczestniczyły.

Jeżeli następstwem wypadku będzie częściowa lub całkowita niezdolności do wykonywania pracy bądź znaczny uszczerbek na zdrowiu, każdy z poszkodowanych może ubiegać się o:

  1. zadośćuczynienie/odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu,
  2. zwrot kosztów leczenia,
  3. zwrot utraconych korzyści w postaci dochodów,
  4. rentę z tytułu niezdolności do pracy.

W razie wypadku komunikacyjnego, który nastąpił nie z własnej winy, roszczenie o odszkodowanie jest bezwarunkowe, co oznacza, że z całą pewnością jest należne. Jednakże towarzystwa ubezpieczeniowe i profesjonalne firmy nie są zbyt chętne do wypłacania odszkodowań.

Ważne jest, aby w miarę możliwości zbierać niezbędną dokumentację bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia, gdyż to ona zadecyduje o wypłacie należnej sumy tytułem zadośćuczynienia.

Wiadomo, że przy wypadku niezbędne jest wezwanie odpowiednich służb, w tym pogotowia ratunkowego (jeżeli są ranni) czy straż pożarną (jeżeli nastąpił wyciek płynów).

Zobacz też: Orzeczenie o niepełnosprawności – zasady wydawania, jak się o nie ubiegać?

Gdy nie ma rannych

Nie ma konieczności zawiadamiania policji. Uczestnicy wypadku mogą porozumieć się między sobą i wtedy wystarczy jedynie wymiana numerów polis i spisanie stosownego oświadczenia wypadkowego.

W takim formularzu powinno znaleźć się:

  1. przede wszystkim oświadczenie sprawcy wypadku, że to właśnie on spowodował to zdarzenie,
  2. szczegółowy przebieg zdarzenia,
  3. dzień, miejsce oraz godzinę, kiedy zdarzył się wypadek
  4. dane sprawcy, dane spisane z dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC.

Pełną dokumentację poszkodowany powinien złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym. Dodatkowo powinien posiadać pełnię dokumentów związanych z leczeniem, bez znaczenia czy było ono długotrwałe. Jednakże należy wiedzieć, że wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest od rodzaju doznanych przez poszkodowanego obrażeń zarówno fizycznych jak i psychicznych.

W przypadku śmierci poszkodowanego, która nastąpiła w wyniku wypadku, najbliższa rodzina może ubiegać się o przyznanie odszkodowania. W tej sytuacji konieczne jest udowodnienie, że śmierć członka rodziny sprawiła, że sytuacja życiowa rodziny uległa znacznemu pogorszeniu. Nie chodzi jedynie o sytuację czysto materialną, ale również o aspekty niematerialne, takie jak np. opieka nad dziećmi czy opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Aby uzyskać odszkodowanie, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika.

Zobacz też: Czy osoba niepełnoletnia może decydować o swoim leczeniu?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!