ekran komputera z napisem login fot. Adobe Stock

ZIP czyli Zintegrowany Informator Pacjenta w NFZ – co zawiera i jak je założyć

ZIP zawiera dane nie tylko o przebytym przez ciebie leczeniu i jego kosztach, ale też o placówkach medycznych, ich adresach i telefonach. Aby go przejrzeć, musisz założyć specjalne konto. Sprawdź, jak to zrobić, a także jak postąpić, gdyby okazało się, że zawarte na twój temat informacje są fałszywe.
Alicja Hass / 05.02.2019 12:12
ekran komputera z napisem login fot. Adobe Stock

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski system komputerowy, który od 2008 roku zbiera dane medyczne na nasz temat. Korzystając z niego, każda ubezpieczona osoba może przejrzeć własną historię medyczną online i dowiedzieć się np. gdzie i kiedy otrzymała refundowany sprzęt , co się dzieje z jej wnioskiem do uzdrowiska, czy recepta, którą lekarz wypisał nam miesiąc temu jest jeszcze ważna. W ZIP-ie znajdziemy też informację, czy NFZ potwierdza nasze prawo do świadczeń w dniu, w którym to sprawdzamy, czy nie.  Warto założyć ZIP i przeglądać go co jakiś czas. Może się przecież zdarzyć, że na nasze konto zapisano zabieg, którego nie przeszliśmy. Nie wiedząc o tym, nie będziemy mogli tego sprostować.

Z czego składa się ZIP?

Informator składa się z czterech głównych części:

1. Twój Portal

Są tu informacje o zasadach korzystania z opieki zdrowotnej w Polsce jak również informacje o świadczeniach, receptach i lekach, opiece zdrowotnej za granicą.

2. Gdzie się leczyć

Ta część to informator o gabinetach zabiegowych, lekarskich, przychodniach i szpitalach; są tu podane ich adresy i telefony, jak do nich trafić, w jakich godzinach są otwarte, adresy ich stron internetowych. Dowiedz się też, gdzie otrzymasz pomoc medyczną w razie nagłego wypadku, gdzie są apteki i punkty apteczne, gdzie są punkty zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne a nawet  które z tych placówek mają podjazdy dla wózków inwalidzkich. Znajdziesz również informacje o adresach i lokalizacji placówek, które prowadzą badania w ramach programów profilaktycznych

3. Rejestr Usług Medycznych

Zawiera dane o twoim leczeniu, badaniach, pobytach w szpitalu i ich kosztach, deklaracjach POZ, receptach refundowanych, kolejce oczekujących, pobytach w uzdrowiskach (sfinansowanych przez NFZ).

4. Prawo do świadczeń zdrowotnych

Tutaj sprawdzisz, czy na podstawie obecnie posiadanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych masz prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Informacja aktualna w dniu, w którym dokonujesz sprawdzenia.

Uwaga!  We wszystkich zakładkach z wyjątkiem Twojego Portalu znajdziemy informacje na temat niezrozumiałych terminów. Informacja ta jest zamieszczona pod hasałem "pomoc i przewodnik".

Jak założyć ZIP?

Aby założyć konto w ZIP, złóż wniosek rejestracyjny do NFZ. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • przez internet — na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Swoją tożsamość potwierdzisz certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (eGo) — dzięki temu nie musisz odwiedzać oddziału NFZ.
  • osobiście — w swoim oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wniosek rejestracyjny możesz wypełnić na stronie www.zip.nfz.pl, a następnie wydrukować sobie formularz albo całą procedurę przejść na miejscu, w oddziale funduszu.

Następnie musisz pójść do najbliższego oddziału i tam, w specjalnie wyznaczonym do tego okienku, złożyć wniosek i potwierdzić swoje dane (weź ze sobą dowód osobisty lub paszport). Dostaniesz login i tymczasowe hasło. Rejestracja jest bezpłatna! Podobnie – korzystanie z serwisu.

Mając hasło i login możesz wejść na swoje konto pacjenta. Robisz to poprzez stronę www.nfz.gov.pl, zakładka ABC Pacjenta. Tam znajdziesz Logo ZIP – musisz wpisać login i hasło.

Twoje konto zostanie założone od razu. Dostęp do danych o swoim leczeniu uzyskasz  mniej więcej po 24 godzinach. Potem system będzie aktualizować je raz na dobę. Pamiętaj, że dane dostarczają placówki medyczne, w których korzystasz ze świadczeń zdrowotnych; w ZIP mogą pojawić się one nawet po 2 miesiącach od twojej wizyty.

Warto wiedzieć. Wniosek o dostęp do systemu ZIP możesz złożyć przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Dane dostępowe (login, hasło) do systemu ZIP wydawane są pełnomocnikowi w odrębnej bezpiecznej kopercie. Ich odbiór może nastąpić wyłącznie w oddziale wojewódzkim NFZ.

Uwaga! System jest dostępny także dla osób, które nie mają konta. Mogą korzystać z następujących serwisów: Twój Portal i Gdzie się leczyć

ZIP możesz założyć dla dziecka

Jeśli masz małoletnie dziecko, możesz założyć dla niego ZIP, o ile masz dokument potwierdzający prawo do działania w jego imieniu, np.: odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę dla małoletniego. Tak samo możesz założyć ZIP dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, jeśli jesteś jej opiekunem (tu też musisz mieć podstawę prawną, czyli odpis wyroku sądu, który ustanawia cię takim opiekunem).

Jako opiekun przed złożeniem wniosku powinnaś posiadać aktywne konto w ZIP. Przy odbiorze danych dostępowych do konta dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej twoje  konto zostanie powiązane z ich kontem (zwanym subkontem).

Do jednego subkonta może zostać przypisanych wielu opiekunów prawnych (np. obydwoje rodziców).

Jak przeglądać ZIP?

Po uzyskaniu dostępu do systemu ZIP wejdź na główną stronę systemu http://zip.nfz.gov.pl w przeglądarce internetowej i wybierz opcję logowania. Wpisz login i hasło.

Hasło, które dostałaś w oddziale jest jednorazowe. Po zalogowaniu system poprosi Cię o jego zmianę. Zmień hasło, a potem przejdź do ustawień systemowych, podaj swój adres e-mail – to umożliwi przypomnienie  hasła, jeśli je zapomnisz. Po zalogowaniu możesz zajrzeć do tych części ZIP-u, które zawirają informacje dotyczące wyłącznie twojej osoby (Rejestr Usług Medycznych, Prawo do świadczeń). Nie zapomnij się wylogować po zakończeniu przeglądania ZIP-u.

Gdy znajdziesz błąd

Jeśli znajdziesz w historii swojego leczenia informację nie zgodną ze stanem faktycznym, zgłoś to w oddziale wojewódzkim NFZ. Oto instrukcja, krok po kroku, jak powinnaś to zrobić?

  1. Na swoim koncie wejdź na listę "Świadczenia medyczne".
  2. Znajdź świadczenie, które jest, twoim zdaniem, nieprawdziwe i wybierz opcję "Pokaż".
  3. Przesuń okno tak, aby wyświetlić dolną część karty "Szczegóły – Dane rozliczeniowe" i wybierz  "Zgłoś nieprawidłowość". Wyświetli się kilka opcji, np. nie udzielono mi tego świadczenia, zapłaciłam za nie sama, itd.  Jeśli nie znajdziesz wśród nich właściwej, zaznacz "Inne" i napisz na czym polegał błąd (maksymalnie 500 znaków).
  4. Wypełnij pola z danymi osobowymi: imię i nazwisko, numer telefonu lub adres korespondencyjny (możesz to zrobić również po wydrukowaniu formularza).
  5. Wybierz opcję "Pobierz formularz zgłoszenia".
  6. Wydrukuj go i odręcznie podpisz.
  7. Przekaż dokument Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ. Możesz go zanieść osobiście, wysłać pocztą lub mailem  (jeśli dysponujesz podpisem elektronicznym).

Fundusz ma obowiązek przyjąć twoje zgłoszenie. Następnie będzie wyjaśniał te sprawę w przychodni lub szpitalu, które rzekomo udzieliły ci pomocy. Jeśli twoje zastrzeżenia się potwierdzą, placówka będzie musiała zwrócić NFZ pieniądze, jakie pobrała.

Uwaga! Jeżeli masz jakieś wątpliwości, możesz wyjaśnić je, wysyłając e-mail  na adres zipinfo@nfz.gov.pl.

Przeczytaj również:
Jakie prawa ma pacjent
Gdzie złożyć skargę na lekarza lub przychodnię

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!