Najczęstszą postacią choroby jest wysiłkowe nietrzymanie moczu. Do wysiłkowego nietrzymania moczu może dochodzić nawet w takich sytuacjach jak śmiech i kaszel, czy wstawanie z pozycji leżącej./ fot. Shutterstock

Być bardziej przedsiębiorczym, czyli co to jest asertywność?

We współczesnym świecie, w którym liczy się pewność siebie i stałość w dążeniu do celu, istotne znaczenie nabrała tzw. postawa asertywna. Asertywność oznacza zachowanie pozwalające na jasne komunikowanie swoich potrzeb, chęci i uczuć i wielu innych ważnych dla nas kwestii innym ludziom. Jest to umiejętność dbania o własne potrzeby bez naruszania praw innych osób. Czy warto być asertywnym i na czym asertywność tak naprawdę polega?
/ 23.07.2010 16:28
Najczęstszą postacią choroby jest wysiłkowe nietrzymanie moczu. Do wysiłkowego nietrzymania moczu może dochodzić nawet w takich sytuacjach jak śmiech i kaszel, czy wstawanie z pozycji leżącej./ fot. Shutterstock

Niewielu osobom udaje się być asertywnym we wszystkich aspektach życia. Jedni są asertywni w domu inni w pracy. Asertywność nie jest cechą osobowości, co sprawia, że można ja posiąść. To spowodowało, iż w ostatnim czasie niezmiernie popularne stały się treningi tej umiejętności.

Skąd się wzięło pojęcie asertywności?

Sama koncepcja tego rodzaju ćwiczeń powstała w latach 50., a jej twórcami byli Joseph Wolpe i Andrew Salter. Badacze ci zaproponowali stworzenie wspólnego mianownika zachowań asertywnych jakim jest interpersonalna postawa. Mimo tego iż każda sytuacja jest przez każdego z nas przeżywana inaczej, co wpływa na inny sposób naszej reakcji to jednak według założeń Saltera i Wolpego bazą dla nich wszystkich ma być przekazywanie otoczeniu dwóch przekazów: „Ja jestem w porządku. Mam prawo być sobą i Ty jesteś w porządku. Masz prawo być sobą”. Tworzą one swoistą postawę interpersonalną określaną wg Bere’a jako „racjonalne zachowanie dorosłego”.

Polecamy: Koherentnym żyje się łatwiej

Trening asertywność

Założeniem przyświecającym podczas treningów asertywności jest nauczenie klientów bezpośredniego, uczciwego i stanowczego wyrażania swoich uczuć, postaw, opinii w sposób respektujący postawę i uczucia drugiego człowieka. Zadaniem treningu jest poszerzenie naszego codziennego spektrum zachowań asertywnych (ograniczonych często do jednego miejsca np. domu). Aby opanować zdolność postępowania asertywnego należy jednak najpierw zastanowić się i uświadomić sobie swoje deficyty w tym zakresie. Ma to szczególne znaczenie w przełamywaniu zachowań nawykowych i codziennych reakcji interpersonalnych.

Treningi asertywności są stosowane w terapii depresji, małżeństw, zaburzeń seksualnych, uzależnień i agresywnego antyspołecznego zachowania a w przypadkach pozaklinicznych dla menadżerów kobiet i studentów. Wykorzystuje się do niego techniki wywodzące się z terapii behawioralnej, wyjaśnianie, odgrywanie ról, modelowanie, wzmacnianie, przydzielanie zadań domowych.

Warto wiedzieć: Psychoterapeuta idealny - jak go znaleźć?

Asertywność można wyćwiczyć

Ćwiczenia asertywności realizowane się zarówno w sesjach indywidualnych jak i grupowych. Przebieg takiego treningu z reguły jest podobny niezależnie od wybranego ośrodka, który go realizuje. Po wstępnym określeniu problemów z asertywnością za pomocą map asertywności, trener wyznacza z reguły ćwiczenia mające nauczyć uczestnika właściwych zachowań. Następnie wykonywane są rozmaite ćwiczenia, poczynając od najprostszych, a kończąc na takich wymagających większych umiejętności asertywności. Są one przeplatane mini wykładami omawiającymi poszczególne zagadnienia oraz różnymi formami treningów nabywanych umiejętności jak scenki, czy modelowanie.

Wśród potencjalnych zagrożeń i przeciwwskazań treningu wymienia się negatywny wpływ nowo nauczonych zachowań na funkcjonowanie klienta, oraz możliwość wzbudzenia w klientach okresowo pojawiających się zachowań agresywnych. Są to jednak bardzo rzadko zdarzające się skutki uboczne uczestnictwa w treningu.

Bibliografia:

"Nowe zjawiska w psychterapii" - red. Maria Lis-Turlejska
"Asertywność, czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym" - Gael Lindenfield

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!