Kiedy zastanawiamy się nad naszymi nawykami, zwykle pierwsze do głowy przychodzą nam wyuczone zachowania

Co odróżnia psychoterapię od coachingu?

Coaching i psychoterapia różnią się w wielu istotnych obszarach. Różnice te zostaną przedstawione przez porównanie psychoterapii indywidualnej oraz coachingu kadry kierowniczej.
/ 28.02.2011 23:40
Kiedy zastanawiamy się nad naszymi nawykami, zwykle pierwsze do głowy przychodzą nam wyuczone zachowania

Koncentracja na przeszłości/teraźniejszości/przyszłości

Coaching: skoncentrowany jest na teraźniejszości i przyszłości
Psychoterapia: skoncentrowana może być na przeszłości (psychoanaliza), teraźniejszości (terapia Gestalt) lub przyszłości

Nastawienie do klienta

Coaching: nastawienie aktywne
Psychoterapia: nastawienie aktywne lub bierne, terapeuta dyrektywny lub nie (wyznacza zadania i sposoby ich realizacji lub ogranicza się do słuchania i akceptacji)

Obiekt i cel

Coaching: uwaga ukierunkowana na rozwój i naukę nowych umiejętności, które mają przynieść poprawę sytuacji w firmie
Psychoterapia: uwaga skupiona na przejawach patologii, ale także na nauce nowych umiejętności oraz samorozwoju, ma prowadzić do polepszenia funkcjonowania

Polecamy: Pierwsza wizyta u psychiatry - kilka praktycznych porad

Źródło problemów

Coaching: problemy mają swoje źródło w relacji klient - otoczenie
Psychoterapia: problemy mogą mieć źródło zarówno w interakcjach zewnętrznych jak i wynikać z procesów i problemów intrapsychicznych

Ujawnianie informacji

Coaching: nie wszystkie informacje są w pełni poufne, mogą być ostrożnie przekazywane ważnym osobom w firmie
Psychoterapia: informacje uzyskane w procesie terapii są poufne, nie wychodzą poza gabinet. Ich źródłem zwykle jest sam klient, jednak czasem pochodzą również od jego otoczenia.

Pojęcie klienta

Coaching: nie jest jednoznaczne, klient może być określeniem konkretnej osoby lub firmy, która opłaca coacha
Psychoterapia: indywidualna osoba, która poddaje się psychoterapii

Polecamy: Dawno temu w psychiatrii...

Długość i miejsce spotkań

Coaching: czas spotkań nie jest normowany, spotkania odbywają się w miejscu pracy lub miejscu „neutralnym”
Psychoterapia: sesje trwają zwykle 50 minut i odbywają się w gabinecie terapeuty

Wybór coacha/psychoterapeuty

Coaching: o wyborze coacha dla swojej kadry decyduje firma
Psychoterapia: klient lub kasa chorych decyduje o wyborze psychoterapeuty

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!