Jak bardzo jestem uzależniony od palenia? – TEST

Test Uzależnienia od Nikotyny Fagerströma Test został skonstruowany w 1978 roku jako narzędzie pomiaru siły uzależnienia./fot. Fotolia
Popularnym narzędziem do pomiaru uzależnienia od nikotyny jest Test Uzależnienia od Nikotyny Fagerströma stworzony w 1989 roku. Wykonaj test, który od 20 lat służy psychiatrom do oceny siły uzależnienia od papierosów.
/ 01.12.2016 11:21
Test Uzależnienia od Nikotyny Fagerströma Test został skonstruowany w 1978 roku jako narzędzie pomiaru siły uzależnienia./fot. Fotolia

Test Uzależnienia od Nikotyny Fagerströma Test został skonstruowany przez Fagerströma w 1978 roku jako narzędzie pomiaru siły uzależnienia. Test składa się z sześciu pytań, na które odpowiadając można uzyskać od 0 do 10 punktów. Uzyskanie od 0 do 2 punktów oznacza bardzo niski stopień uzależnienia, 3–4 punkty – niski, 5 punktów – umiarkowany, 6–7 punktów – wysoki, 8–10 punktów – bardzo wysoki.

Jakie zastosowanie znalazł Test Uzależnienia od Nikotyny Fagerströma?

Test służy zarówno badaniom klinicznym, jak i epidemiologicznym. Jest także przydatny w pracy z pojedynczym pacjentem i w ocenie działania leków przeciwnikotynowych. Rzetelność Testu Uzależnienia od Nikotyny Fagerströma określona przez pomiar korelacji test–retest waha się w dość szerokich granicach w zależności od wyników uzyskanych przez autora badania, doboru grupy i obszaru kulturowego.

Czy test ma przełożenie na biologiczne wskaźniki uzależnienia?

Interesujące wydają się być badania nad związkiem, jaki zachodzi między liczbą uzyskanych punktów w Teście Uzależnienia od Nikotyny Fagerströma a nasileniem biologicznych markerów uzależnienia od nikotyny. Współczynnik korelacji między liczbą punktów uzyskanych w teście a stężeniem tlenku węgla w wydychanym powietrzu wyniósł od 0,59 do 0,40 w zależności od badania.

U osób palących tytoń okazjonalnie stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu może zależeć od przypadkowej zbieżności czasowej pomiaru i wypalenia papierosa. Tłumaczy to bardzo niską wartość współczynnika korelacji, co pośrednio oznacza lepszą przydatność oznaczania CO w wydychanym powietrzu u osób używających szkodliwie tytoń. Pomiar CO lepiej charakteryzuje narażenie na tytoń u osób palących okresowo i okazjonalnie niż narzędzie psychometryczne. U osób silnie uzależnionych równie przydatny jest pomiar CO w wydychanym powietrzu, jak i pomiar siły uzależnienia za pomocą kwestionariusza.

Test Uzależnienia od Nikotyny Fagerströma (proszę zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź do każdego pytania)
Lp. Pytanie Odpowiedź Punktacja
1. Jak szybko po przebudzeniu zapala Pan (Pani) pierwszego papierosa? a – do 5 minut 3
b – w ciągu 6–30
minut
2
c – w ciągu 31–60
minut
1
d – po 60 minutach 0
2. Czy ma Pan (Pani) trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach, gdzie jest to zakazane? tak 1
nie 0
3. Z którego papierosa jest Panu (Pani) najtrudniej zrezygnować? z pierwszego rano 1
z każdego następnego 0
4. Ile papierosów wypala Pan (Pani) w ciągu dnia? a – 10 lub mniej 0
b – 11–20 1
c – 21–30 2
d – 31 i więcej 3
5. Czy częściej pali Pan (Pani) papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu ż w pozostałej części dnia? tak 0
nie 1
6. Czy pali Pan (Pani) papierosy nawet wtedy, gdy jest Pan (Pani) tak chory/a, że musi leżeć w łóżku? tak 1
nie 0
  Suma punktów    

Uzyskanie od 0 do 2 punktów oznacza bardzo niski stopień uzależnienia, 3–4 punkty – niski, 5 punktów – umiarkowany, 6–7 punktów – wysoki, 8–10 – bardzo wysoki

Zobacz też: Czy uda mi się rzucić palenie? – zrób test motywacyjny

Źródło: fragmenty „Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych” Dominika Berent, Piotr Gałecki, Wydawnictwo Continuo

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!