Na czym polega psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Jeśli masz problem z niepłodnością, którą leczysz, jest więcej niż prawdopodobne, że ta sytuacja okaże się dla Ciebie mocno stresująca
Terapia poznawczo-behawioralna jest metodą łączącą zasady terapii behawioralnej oraz poznawczej. Terapeuci pomagają w uświadamianiu zależności, jaka łączy myśli, nastroje i zachowania, dążą do zmiany sposobów zachowania i myślenia tak, by sprzyjały one prawidłowemu funkcjonowaniu.
/ 16.08.2016 15:00
Jeśli masz problem z niepłodnością, którą leczysz, jest więcej niż prawdopodobne, że ta sytuacja okaże się dla Ciebie mocno stresująca

Istota terapii

Pod pojęciem terapii poznawczo-behawioralnej rozumiemy wiele odmian pracy terapeutycznej. Należą do nich między innymi terapia racjonalno-emotywna oraz terapia poznawcza. Podstawowym założeniem teoretycznym jest istnienie związku między myślami, a uczuciami i zachowaniami. Jest to najczęściej terapia krótko terminowana, a więc terapia ograniczona w czasie (około 16 spotkań) i prowadzona w dyrektywny sposób (terapeuta udziela instrukcji działania). Jej celem nie jest uzyskanie wglądu, lecz zmiana sposobów myślenia i zachowania tak, by poprawić funkcjonowanie osoby. Bardzo ważnym elementem jest właściwa współpraca terapeuty i klienta.

Zgodnie z zasadami terapii poznawczo-behawioralnej, źródło zaburzeń oraz nieprzystosowawczych zachowań stanowią niewłaściwe sposoby interpretacji zdarzeń i nabyte wzorce postępowania. Jej celem jest zatem zmiana pewnych schematów myślowych oraz nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Polecamy: Co to jest amnezja dysocjacyjna?

Techniki terapii

Wśród technik behawioralnych wykorzystywanych w toku terapii znajduje się między innymi modelowanie. Polega ono na nauce nowych zachowań (zamiast nieprzystosowawczych) dzięki obserwacji zachowania innych osób – tzw. modeli.

Kluczowy element tego rodzaju terapii stanowią „zadania domowe”, wykonywane samodzielnie, w przerwach między sesjami terapeutycznymi. Ćwiczenia te, utrwalać mają nabywane w toku terapii umiejętności. Zapamiętywanie i uczenie się jest wspomagane przez prowadzenie notatek podczas sesji terapeutycznych oraz prowadzenie dziennika, w którym spisywane są wyniki i przebieg ćwiczeń (zadań domowych).

Terapia grupowa

Grupowa terapia poznawczo-behawioralna wykorzystuje przede wszystkim techniki bazujące na teorii społecznego uczenia się oraz techniki behawioralne służące zmianie zachowania.

Polecamy: Zaburzenia konwersyjne - co to takiego?

Do jej odmian należy trening zachowań społecznych przeznaczony dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, terapia stosowana w sytuacjach kryzysowych oraz terapia skoncentrowana na rozwiązanie konkretnych problemów (np. małżeńskich, wychowawczych). Terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na obserwowalnych zachowaniach, ich rozpoznawaniu i ocenie. Ukierunkowana jest na nabycie umiejętności samodzielnego monitorowania i modyfikowania wzorców wzmocnień.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA