Na czym polega psychoterapia psychoanalityczna?

Bezsenność może być spowodowana stresem lub przykrymi wydarzeniami z dzieciństwa
Zygmunt Freud, twórca psychoanalizy, nie usystematyzował jej zasad jako metody leczenia. Psychoanaliza zyskała jednak rzesz. Celem terapii na niej opartej jest zniesienie symptomów chorobowych dzięki uzyskanemu wglądowi. W procesie terapii wykorzystywana jest między innymi technika analizy marzeń sennych.
/ 01.03.2011 17:12
Bezsenność może być spowodowana stresem lub przykrymi wydarzeniami z dzieciństwa

Na czym polega psychoanaliza?

W leczeniu zaburzeń nerwicowych dąży się do ujawnienia tzw. przeniesień, które rozwijają się w relacji z psychoanalitykiem. Następuje to dzięki stopniowej regresji i uzyskaniu wglądu, co z kolei pozwala na dokonanie interpretacji stanowiącej punkt wyjściowy zmiany.

Cele

Celem psychoanalizy jest redukcja cierpienia osoby. Zmniejszenie ilości odczuwanych emocji, miedzy innymi lęku. Prowadzić ma także do zmniejszenia współwystępujących symptomów fizjologicznych i somatycznych.

Polecamy: Trudne macierzyństwo w depresji

Celem psychoanalizy jest także reorganizacja struktur osobowości, takich jak id, ego oraz superego. Mimo, że osobowość stanowi konstrukt względnie trwały, to pewne zmiany wewnątrzsystemowe przynieść mogą wyraźną poprawę funkcjonowania.

Techniki

Charakterystycznymi technikami wykorzystywanymi przez psychoanalizę są swobodne skojarzenia oraz analiza marzeń sennych. Analiza marzeń sennych uważana jest za cenne źródło informacji o nieświadomych motywach działania. Motywy, które nie są możliwe do zaakceptowania i z tego powodu zostają wyparte do podświadomości, znajdują swoje odzwierciedlenie, w zamaskowanej formie, w marzeniach sennych. Metoda swobodnych skojarzeń polega na bieżącym relacjonowaniu przez osobę doświadczanych odczuć, myśli i wyobrażeń.

Polecamy: Głęboka stymulacja mózgu lekiem na depresję?

Podstawowe zagadnienia i pojęcia

Nieświadomość jest częścią psychiki, w której zgromadzone są wyparte pragnienia oraz impulsy.

Mechanizmy obronne są świadomymi lub nieświadomymi strategiami umysłowymi wykorzystywanymi przez ego do obrony przed konfliktami między id i superego.

Przeniesienie jest zjawiskiem polegającym na obdarzeniu terapeuty przez pacjenta uczuciami, których doświadczał uprzednio wobec osoby związanej z emocjonalnym konfliktem o dużym nasileniu.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA