Ryzyko wystąpienia myśli samobójczych można przewidzieć

Oznaki myśli samobójczych w trakcie farmakoterapii

Jak wynika z praktyki klinicznej, obok ogromnej liczby pacjentów, wobec których leki antydepresyjne okazują się skuteczną formą terapii, istnieje niewielki odsetek osób, u których stosowanie tych leków może wywołać pogorszenie się nastroju, aż do powstawania myśli samobójczych włącznie.
/ 17.05.2010 15:22
Ryzyko wystąpienia myśli samobójczych można przewidzieć

Ryzyko w farmakoterapii

W przypadku większości leków, tak stosowanych w farmakoterapii zaburzeń psychicznych, jak somatycznych, istnieje zarówno ryzyko nieskuteczności danego środka u danego pacjenta (poprawa nie następuje) jak i ryzyko wystąpienia skutków ubocznych (są one opisane w ulotce załączonej do lekarstwa). W przypadku leków antydepresyjnych rzecz ma się podobnie, co już wielokrotnie opisywano przy okazji dyskusji o skuteczności Prozacu.

W przypadku depresji skutki uboczne mogą przybrać formę dokładnie odwrotną do pożądanej reakcji na dany lek, tj. do pogorszenia się nastroju u pacjenta. Dotychczas jedyną metodą sprawdzenia, czy dany lek okaże się skuteczny, było jego zastosowanie, samoobserwacja pacjenta i obserwacja oraz monitorowanie terapii przez lekarza. Z upływem czasu okazywało się, czy lek ma wpływ dobroczynny czy wręcz przeciwnie. Sytuacja ta niesie ze sobą oczywiste ryzyko związane z myślami samobójczymi, dlatego też podejmowane są badania w celu odkrycia metody jak najwcześniejszego diagnozowania, a nawet prognozowania pogorszenia się stanu pacjenta po rozpoczęciu farmakoterapii.

Polecamy: Cząsteczka MIF w farmakoterapii

Nieinwazyjny biomarker

Obecnie, dzięki nowoczesnym technikom pomiaru aktywności mózgu, skutki podawania środków antydepresyjnych można przewidzieć z dość dużą dokładnością w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia podawania leku antydepresyjnego. Badacze z University of California w Los Angeles opracowali nieinwazyjny biomarker, który pozwala na wczesne rozpoznanie podwyższonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych w trakcie farmakoterapii. Badaniami objęto osoby leczone za pomocą fluoksetyny i wenlafaksyny oraz placebo. Pacjenci zostali przebadani także przy użyciu standardowego narzędzia (Hamilton Depression Rating Scale).

Spośród objętych farmakoterapią 72 osób cierpiących na depresję u 37 nastąpiło pogorszenie. Badanie nieinwazyjną i bezbolesną metodą QEEG wykazało, że u tychże 37 osób w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia leczenia środkami antydepresyjnymi, nastąpiła wyraźna zmiana aktywności obszarów mózgu odpowiedzialnych za kontrolowanie emocji. Zmiana ta nie została odnotowana w przypadku pacjentów, którym podawano placebo i u których nastąpiło analogiczne pogorszenie stanu psychofizycznego.

Polecamy: Zwierzątko lekiem na całe zło

Nowe narzędzie diagnostyczne

Zespół, który dokonał odkrycia powiązania zmian aktywności mózgu po rozpoczęciu farmakoterapii z ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, stwierdził, że może ono prowadzić do powstania stosunkowo niedrogiego, nieinwazyjnego narzędzia diagnostycznego służącego specjalistom zajmującym się terapią depresji. Narzędzie to może znacząco zmniejszyć ryzyko wiążące się z myślami samobójczymi u chorych na depresję.

  

Źródło:
University of California - Los Angeles (2010, April 11). Simple test can detect signs of suicidal thoughts in people taking antidepressants. ScienceDaily. Retrieved May 13, 2010, from http://www.sciencedaily.com¬ /releases/2010/04/100409093411.htm

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!