Pamięć i zapominanie

Pamięć i zapominanie
Pamięć jest skomplikowanym procesem. Istnieje wiele jej rodzajów, które spełniają odmienne zadania. Wiele rzeczy nie zostaje zapamiętanych, niektóre trafiają do magazynu pamięci nieświadomie, a jeszcze inne, choć zapamiętane, zostają zapomniane.
/ 21.12.2010 09:41
Pamięć i zapominanie

Czym jest pamięć?

W psychologii pamięć definiowana jest jako proces, który odpowiedzialny jest za rejestrację, przechowywanie oraz odtwarzanie doświadczeń. Może także być rozumiana jako zdolność, psychiczne wyposażenie osoby.

Polecamy: Być bardziej przedsiębiorczym, czyli co to jest asertywność?

Ze względu na obejmowany zakres wyróżniona została pamięć deklaratywna oraz proceduralna. Pierwsza z nich dotyczy sposobu, w jaki zapamiętywane są informacje związane z zaistniałymi faktami. Pamięć proceduralna związana jest z zapamiętaniem sposobu, w jaki wykonuje się różne czynności, jak jazda na rowerze czy wiązanie sznurowadeł. Pamięć umiejętności rozwija się zarówno u człowieka, jak i u zwierząt, wcześniej niż pamięć faktów.

Pamięć sensoryczna

W pamięci sensorycznej przechowywane są wrażenia odebrane przez zmysły. Jest bardzo nietrwała, ale jej pojemność jest tak duża, że zmysły nie są w stanie przetworzyć wszystkich informacji w danym czasie.

Pamięć krótkotrwała

Pamięć krótkotrwała ma bardzo ograniczoną pojemność oraz krótki czas przechowywania. Informacja, jeśli nie zostanie na nią skierowana świadoma uwaga, zostaje w niej przez około 18 – 20 sekund. Jest to jedyne stadium pamięciowe, w którym materiał poddany może być przetwarzaniu, dlatego jest także nazywana pamięcią operacyjną lub roboczą.

Pamięć długotrwała

Pamięć długotrwała jest magazynem, w którym przechowywane są między innymi informacje, zdarzenia, emocje, słowa czy umiejętności, które przeniesione zostały z pamięci krótkotrwałej. Zawarta w niej jest cała wiedza człowieka o sobie i otaczającym go świecie.

Zapominanie

Istnieją cztery poglądy pozwalające na wyjaśnienie dlaczego zapominamy:

• zanikanie – niektóre treści zanikają w pamięci z czasem tak, jak blakną barwy obrazu

interferencja – uczenie się nie przebiega w próżni, informacja może być blokowana przez podobną, już znajdującą się w pamięci, dotyczy to zarówno uczenia się, jak przechowywania i wydobywania materiału

Sprawdź: Diety wpędzają w choroby

• nieskuteczne wydobywanie – niemożność odtworzenia jakiejś informacji nie oznacza, że nie przechowujemy jej w pamięci, np. odpowiednio zadane pytanie jest w stanie naprowadzić nas na odpowiedź (przypomnienie sobie pożądanej informacji)

• motywowane zapominanie – ma miejsce, gdy pewne treści (zwykle bolesne) są przenoszone do podświadomości, inaczej proces ten określany bywa wyparciem

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!