Wymyślanie komuś rzadko kiedy pomaga/ fot. Shutterstock

Psychologiczne aspekty chorób nowotworowych

Czy wiesz, że przeżywanie silnego chronicznego stresu sprzyja chorobie nowotworowej? Co więcej, niektóre wydarzenia mogą bezpośrednio ją wyzwalać lub wzmacniać nasilenie objawów. Optymizm i umiejętne radzenie sobie ze stresem wzmacniają system immunologiczny.
/ 22.01.2011 15:15
Wymyślanie komuś rzadko kiedy pomaga/ fot. Shutterstock

Jakie czynniki psychologiczne sprzyjają rozwojowi nowotworów?

Istnieje związek między wydarzeniami w życiu osoby, a jej podatnością na nowotwór. Szczególne znaczenie odgrywają zdarzenia o traumatycznym charakterze, ponieważ stres może wyzwalać lub wzmacniać objawy choroby. Często wydarzeniem poprzedzającym wystąpienie objawów jest duża zmiana życiowa, jak utrata ważnej osoby.

Ze względu na silny związek stresu z nowotworami, ważne jest wypracowanie skutecznych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zdolności te są w pewnym stopniu zdeterminowane przez osobowość oraz otaczające środowisko. Choroba często poprzedzona jest stanami depresyjnymi i utratą poczucia bezpieczeństwa. U osób podatnych na nowotwory sposobem radzenia sobie z trudnymi emocjami jest ich wypieranie.

Polecamy: Jak znaleźć pomoc w walce z rakiem?

Fazy rozwoju choroby nowotworowej

  • Faza pierwsza

Faza pierwsza - rozwojowa, zwykle związana jest z okresem dzieciństwa. Osłabiona zostaje wtedy więź emocjonalna z rodzicami (lub opiekunami), w wyniku czego pojawia się poczucie zagrożenia i niepewności. Uruchomione zostają mechanizmy obronne, zaprzeczanie i wyparcie, a dziecko silnie lgnie do rodziców. Wytwarza się stan silnego napięcia, związany z brakiem wyrażania lęku i wrogości, który zmniejsza odporność organizmu.

  • Faza druga

W fazie drugiej, pośredniczącej, nadkompensacyjny związek z rodzicami utrwala się. Brak odpowiednich wzorców zachowania oraz pozytywnego nastawienia do świata i własnej osoby w dzieciństwie skutkuje licznymi konfliktami interpersonalnymi i wewnętrznymi w przyszłości.

Niektórzy ludzie tłumią uczucia negatywne, agresję, ze względu na brak społecznego przyzwolenia na ich okazywanie.

U innych, w fazie tej mogą pojawić się stany lękowe i depresyjne oraz objawy somatyczne jak zaburzenia gastryczne i naczyniowe. Zaburzenia te ustępują bezpośrednio przed wystąpieniem klinicznych objawów nowotworu, jest to tzw. syndrom zmiany.

  • Faza trzecia

Faza trzecia, wywoławcza, jest ostatnią fazą przed wystąpieniem pełnych objawów nowotworu złośliwego. Zdarzenie, które bezpośrednio poprzedza chorobę zwykle ma charakter traumatyczny, jak nagła utrata bliskiej osoby. Prowadzi ono do załamania dotychczasowej równowagi oraz intensyfikacji przeżywanych emocji. Silny stres zaburza funkcje komórkowe i sprzyja w ten sposób rozwojowi choroby nowotworowej.

Polecamy: Chemioterapia - w jaki sposób niszczy nowotwór?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!