Tajemnice lęku

Tajemnice lęku
Czy wiesz, że stan lęku mimo że przykry, odgrywa ogromne znaczenie dla naszego funkcjonowania? Nie musi on pociągać za sobą wyłącznie negatywnych zachowań. Zobacz, jakie tajemnice kryje w sobie lęk, jak powstaje i czemu służy.
/ 23.07.2010 14:19
Tajemnice lęku

Dlaczego się boimy?

Lęk jest znany praktycznie każdemu człowiekowi. Związany jest on z drogą ewolucyjną, którą przeszedł praczłowiek po to, by móc przeżyć w nieodgadnionym i zagrażającym mu świecie. Lęk mobilizował organizm do działania oraz szybko informował, że w otoczeniu może czaić się niebezpieczeństwo.

Zmysły i lęk

Pobudzenie organizmu charakterystyczne dla lęku, wyraża gotowość do działania. Owa gotowość ujawnia się za pomocą zwiększonej wrażliwości sensorycznej. Mechanizm ten polega na wyostrzeniu zmysłów wzroku, słuchu oraz dotyku i przygotowaniu ich na odbieranie sygnałów mówiących o ewentualnym niebezpieczeństwie. Ponadto, podczas lęku możemy zaobserwować wzrost sprawności procesów poznawczych, takich jak koncentracja i przerzutność uwagi czy myślenie logiczne. Człowiek przeżywający lęk, jest niewątpliwie ostrożniejszy i bardziej spostrzegawczy. Eksploruje on otoczenie pod kątem ewentualnego zagrożenia.

„Człowiek więcej boi się tworów własnego umysłu niż konkretnej rzeczywistości."

Słowa Antoniego Kępińskiego zawarte w monografii „Lęk” doskonale obrazują naturę stanu lęku. Jest on bowiem bardziej związany z przewidywaniem nadchodzącego niebezpieczeństwa, aniżeli z konkretną sytuacją czy zdarzeniem. Lęk mianowicie różni się tym od strachu, że jest procesem wewnętrznym organizmu niezwiązanym z bezpośrednim zagrożeniem. Bardzo często pojawia się w sytuacjach oczekiwania i niepewności, gdy nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje. Strach z kolei dotyczy rzeczywistej sytuacji o obiektywnie występującym zagrożeniu.

Polecamy: Jak leczyć schizofrenię?

Kiedy lęk przekracza możliwości człowieka

O lęku patologicznym mówimy wówczas, gdy stopień jego nasilenia uniemożliwia swobodę funkcjonowania, jest uporczywy i destrukcyjny. Wówczas istnieje ryzyko rozwinięcia się zaburzeń lękowych, należących do grupy zaburzeń nerwicowych. Są one najczęstszą przyczyną wizyt w poradniach zdrowia psychicznego. Szacuje się, że około 5 – 10% ludzi przeżywa lęk patologiczny, a pacjenci z zaburzeniami lękowymi 7 – krotnie częściej korzystają z pomocy medycznej.

Do najczęstszych zaburzeń lękowych należą:

  • Fobie – głównie fobia społeczna (lęk przed przebywaniem wśród obcych osób, lub zabieraniem głosu w obecności innych, uczestniczeniem w spotkaniach towarzyskich) oraz agorafobia (lęk przed otwartą przestrzenią i przed innymi cechami sytuacji jak obecność tłumu i utrudnienie natychmiastowej łatwej ucieczki do bezpiecznego miejsca);
  • Zaburzenia lękowe z napadami lęku - nawracające napady panicznego lęku trwające zazwyczaj 10 – 30 min.;
  • Zaburzenia lękowe uogólnione – lęk opisywany jest jako ”wolnopłynący”, zaburzenia cechują się uporczywym i uogólnionym lękiem, który występuje niezależnie od jakichkolwiek zewnętrznych sytuacji.

Polecamy: Jak się lepiej porozumieć w związku?

Zazwyczaj osoby dotknięte tego rodzaju zaburzeniami, cierpią na niejeden ich rodzaj. Ponadto, zaburzenia lękowe bardzo często występują w przebiegu depresji oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnej.

Lęk patologiczny przyczynia się do ogromnego zagubienia i cierpienia osoby go doświadczającej. Ma on bardzo głębokie podłoże, dlatego wymaga leczenia, nieraz kilkuletniego.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA