Anonimowi Alkoholicy i program 12 kroków

U nastolaktów, tak jak u dorosłych, częstą przyczyną bólu głowy jest stres /fot. inf. prasowa
Anonimowi Alkoholicy określają siebie jako wspólnotę ludzi, dzielących się doświadczeniami i przeżyciami oraz nadzieją na wspólne przezwyciężenie problemu alkoholowego. W osiągnięciu tego celu pomaga im opracowany przez pierwszych członków program 12 kroków. Na czym polega ich terapeutyczne działanie?
/ 21.01.2011 02:24
U nastolaktów, tak jak u dorosłych, częstą przyczyną bólu głowy jest stres /fot. inf. prasowa

Wspólnota AA

Historia AA rozpoczęła się w 1935 roku w mieście Arkon, w stanie Ohio, gdy doszło do spotkania dwóch uzależnionych od alkoholu – Billa W. i doktora Boba S. Zaczęli oni udzielać sobie wsparcia w utrzymaniu abstynencji, a z czasem dołączyło do ich grona więcej osób. Wspólnota AA stanowi pierwowzór wielu innych grup wsparcia, stowarzyszeń i środowisk ludzi doświadczających problemów osobistych. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w spotkaniach AA jest pragnienie zaprzestania picia, a podstawy cel stanowi wytrwanie w trzeźwości i wspomaganie innych w tym zakresie.

Zasady AA

Anonimowi Alkoholicy nie są typową organizacją, nie posiadają władz czy składek członkowskich, nie pobierają środków finansowych z zewnątrz i nie są związani z żadnymi instytucjami. Członkowie AA uczestniczą w regularnie odbywających się spotkaniach nazywanych mityngami, w czasie których zachowują anonimowość. Mityngi mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. 

Polecamy: Alkoholizm - po czym rozpoznać chorobę?

W spotkaniach otwartych uczestniczyć mogą bliscy członków oraz osoby zainteresowane programem, natomiast spotkania zamknięte przeznaczone są wyłącznie dla członków wspólnoty.

Trzema podstawowymi zasadami AA są:

 • Zdrowienie – koncentracja na własnym procesie powrotu do zdrowia,
 • Służba – wspieranie wspólnoty i jej członków,
 • Jedność – ważna dla przetrwania wspólnoty jako całości.

Polecamy: Objawy alkoholizmu

Program 12 kroków

Program 12 kroków jest dziełem założycieli i pierwszych członków AA. Zawiera on wskazówki dotyczące powrotu do zdrowia i przemian życiowych z nim związanych.

 • Krok pierwszy polega na uznaniu własnej bezsilności wobec nałogu,
 • krok drugi to uświadomienie sobie istnienia tzw. „Siły wyższej”, która wspomóc może proces zdrowienia,
 • w kroku trzecim osoba powierza swoje życie Opiece Bożej (jakkolwiek pojmowany jest przez nią Bóg),
 • krok czwarty polega na dokonaniu rozrachunku moralnego własnego życia,
 • w kroku piątym osoba uczy się pokory, wybaczania i uwalniania się od poczucia winy,
 • szósty i siódmy krok wiąże się z samodoskonaleniem opartym na sile czerpanej od „Siły wyższej”,
 • w ramach kroków ósmego i dziewiątego podejmowane są działania mające na celu naprawienie wyrządzonych w przeszłości krzywd i nauka współżycia z ludźmi,
 • krok dziesiąty polega na pogłębionym samopoznaniu,
 • krok jedenasty związany jest z kontynuacją procesu przemiany duchowej,
 • w kroku dwunastym podkreślana jest konieczność niesienia przez uzdrowionych członków pomocy pozostałym.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA