Co warto wiedzieć o sarkoidozie płuc i węzłów chłonnych?

Odma opłucnowa jest to obecność powietrza pomiędzy blaszkami opłucnej/ fot.Fotolia
Zdecydowaną większość, bo aż 90-97% przypadków sarkoidozy, stanowi sarkoidoza płuc i węzłów chłonnych wnęk płuca. Jednocześnie zajęcie sarkoidozą płuc może dawać jedne z najcięższych objawów włącznie ze śmiercią. Co powinniśmy wiedzieć o sarkoidozie płuc?
/ 17.07.2017 11:32
Odma opłucnowa jest to obecność powietrza pomiędzy blaszkami opłucnej/ fot.Fotolia

Po czym rozpoznać sarkoidozę płuc?

Nierzadko ciężko rozpoznać sarkoidozę płuc, ponieważ w 30% przypadków nie stwierdza się duszności czy kaszlu. Oczywiście, gdy mamy podejrzenie sarkoidozy, zmiany radiologiczne w płucach są widocznie w badaniu rtg. Właśnie ze względu na obserwowane zmiany w badaniach radiologicznych dzielimy sarkoidozę na V stadiów, z czego 75% chorych znajduje się w stadium I i II.

I tak:

  •  Stadium 0 - to osoby ze stwierdzoną sarkoidozą bez obserwowalnych zmian w płucach. Warto tu odnotować, że wcale nie oznacza to, że płuca nie są zajęte, ponieważ na zdjęciach rentgenowskich możemy uwidocznić dopiero zmiany większe niż 2 mm średnicy,
  •  Stadium I - zmiany dotyczą tylko węzłów chłonnych wnękowych, płuca są nie zajęte,
  •  Stadium II - zmiany dotyczą i węzłów i płuc,
  •  Stadium III - zmiany dotyczą tylko płuc,
  •  Stadium IV - zmiany płuc prowadzące do zwłóknienia.

Jak rozpoznać objawy sarkoidozy?

Nie sam rentgen

Na zdjęciach rentgenowskich uwidocznić możemy tylko zmiany większe niż 2 mm, dlatego w sytuacji uzasadnionych podejrzeń o sarkoidozę dopiero biopsja płuca, przy użyciu bronchofiberoskopu, może potwierdzić obecność ziarniniaków. Często dla potwierdzenia diagnozy wykonuje się badania układu oddechowego. Wtedy też można uwidocznić zaburzenia wentylacji typu restrykcyjnego, czyli zmniejszonej powierzchni płuc, która ulega wentylacji. Badania mogą potwierdzić także zmniejszenie podatności płuc, czyli ich zaburzenia w napełnianiu się powietrzem, oraz zdolności dyfuzyjnej i obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej. W badaniach czynnościowych u 15% chorych na sarkoidozę obserwuje się zaburzenia wentylacji typu obturacyjnego (utrudniony przepływ powietrza między płucami a powietrzem atmosferycznym).

Powikłania sarkoidozy płucnej

Co oznaczają dla pacjenta zmiany w badaniach radiologicznych czy obniżone wyniki badań czynnościowych? W wyniku powstawania ziarniniaków w płucach utrudniony jest przepływ powietrza przez oskrzela do płuc i dyfuzja tlenu z pęcherzyków płucnych do krwi. Włókniejące ziarniniaki zmniejszają także ruchomość i sprężystość płuc. Do pewnego momentu chory nie odczuwa żadnych dolegliwości, jednak wraz z postępem choroby następują trudności w oddychaniu, kaszel, duszność. W skrajnych przypadkach choroba może doprowadzić do zwłóknienia płuc i konieczności ich przeszczepu lub śmierci.

Polecamy: Nowe płuca, nowe życie

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA