Czy astma i inne choroby atopowe zwiększają ryzyko anafilaksji?

Jak zapobiegać dusznościom? Jak udzielić pierwszej pomocy astmatykowi? Kiedy wezwać lekarza?/fot. fotolia
Anafilaksja to gwałtownie przebiegająca reakcja nadwrażliwości na z pozoru nieszkodliwy alergen. Ciężkie reakcje anafilaktyczne należą wprawdzie do rzadkości, ale mogą być niebezpieczne dla życia. Dlatego ważne jest, aby wyodrębnić osoby z podwyższonym ryzykiem wystąpienia anafilaksji. Czy taką grupą są chorzy na astmę i alergicy?
/ 30.05.2011 18:51
Jak zapobiegać dusznościom? Jak udzielić pierwszej pomocy astmatykowi? Kiedy wezwać lekarza?/fot. fotolia

Pomocą w odpowiedzi na to pytanie będzie kilka definicji:

Nadwrażliwość

Oznacza wystąpienie objawów i dolegliwości w odpowiedzi na czynnik dobrze tolerowany przez osoby zdrowe.

Alergia

To reakcja nadwrażliwości, w której powstanie zaangażowany jest układ odpornościowy. U większości osób za rozwój alergii odpowiedzialne są przeciwciała klasy IgE skierowane przeciw danemu alergenowi.

Atopia

To genetyczna skłonność organizmu do wytwarzania przeciwciał IgE. Osoby z atopią są usposobione do zachorowania na astmę oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry (AZS) i alergiczny nieżyt nosa.

Anafilaksja

To ciężka, dotycząca wielu narządów reakcja nadwrażliwości. Najczęściej jest związana z przeciwciałami klasy IgE (anafilaksja alergiczna). Istnieją także niealergiczne postaci anafilaksji.

Przeczytaj: Jak przebiega wstrząs anafilaktyczny?

Jak widać anafilaksja, alergia i atopia są ze sobą ściśle powiązane. Wydaje się zatem, że osoby z uczuleniami czy astmą oskrzelową są bardziej narażone na wystąpienie anafilaksji alergicznej. Z drugiej strony, rożnego rodzaju uczulenia występują bardzo często, natomiast przypadki anafilaksji-niezmiernie rzadko. Szacuje się, że jedna czwarta osób ma we krwi przeciwciała IgE przeciwko jadom owadów błonkoskrzydłych, a ponad połowa-przeciwko alergenom pokarmowym. U większości z tych osób nigdy nie wystąpi reakcja anafilaktyczna. Z tego powodu ocena ryzyka anafilaksji nie powinna się opierać tylko na podstawie dodatnich wyników testów skórnych czy stwierdzenia we krwi swoistych przeciwciał IgE. Istnieją dodatkowe czynniki zwiększające to ryzyko, np.:

  •  wiek-grupą szczególnie narażoną są nastolatki,,
  •  choroby współistniejące, np. choroba niedokrwienna serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, mastocytoza,
  •  przyjmowane leki, np. stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego beta-blokery.

Astma i inne choroby z kręgu atopii charakteryzują się podwyższonym poziomem przeciwciał IgE we krwi i z tego powodu stanowią czynnik ryzyka anafilaksji. Astma stanowi ponadto dodatkowe obciążenie układu oddechowego. Wszystkie te czynniki wpływają na cięższy przebieg rekcji anafilaktycznej. Co więcej, u osoby z astmą rozróżnienie między zaostrzeniem choroby a anafilaksją może być niekiedy bardzo trudne.

Polecamy: Jak skutecznie zapobiegać anafilaksji?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA