Nowotwory mogą atakować wszystkie struktury serca

Czy nowotwory mogą atakować serce?

Nowotwory mogą atakować wszystkie struktury serca. Na szczęście nie jest to częsta przypadłość. Większość z nich to guzy przerzutowe. Jak może objawiać się nowotwór serca?
/ 30.12.2010 11:23
Nowotwory mogą atakować wszystkie struktury serca

Nowotwory przerzutowe serca mogą być konsekwencją nowotworów: płuca (27%), sutka (11%), chłoniaków i białaczek (po 10%) oraz wielu innych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że przerzuty do serca nie są częste i występują u około 5% pacjentów z chorobą nowotworową.

Zobacz też: Zrozumieć raka

Pierwotne guzy serca

Wśród nich ponad ¾ to guzy niezłośliwe, na czele ze śluzakiem (myxoma), inne to głownie włókniaki i tłuszczaki. Z kolei guzy złośliwe częściej towarzyszą innym chorobom, takim jak np. AIDS – tutaj spotykamy głównie chłoniaki.

Śluzaki są to najczęstsze nowotwory pierwotne serca. Zazwyczaj umiejscawiają się w lewym przedsionku, mogą mieć rozmaite wymiary (nawet do kilkunastu centymetrów), często są przyczyną objawów wynikających z zaburzeń przepływu krwi przez jamy serca. W około 10% przypadków śluzaki są składową rodzinnie występujących zespołów zaburzeń, np. zespołu Carneya, obejmującego także znamiona błękitne na skórze oraz zaburzenia endokrynologiczne (upośledzone funkcjonowanie kory nadnerczy, jąder, przysadki mózgowej).

Doktorze, brak mi tchu...

Objawy ogólnoustrojowe – chudnięcie, poty nocne, stany podgorączkowe, bóle stawów są bardziej charakterystyczne dla procesów złośliwych, choć mogą wystąpić nawet w 30% śluzaków serca. Częściej mamy do czynienia z objawami wynikającymi z zaburzenia przepływu krwi – przede wszystkim do lewego przedsionka oraz lewej komory, a w następstwie tego również do prawych jam serca. Stąd też duszność pojawia się aż w 70% przypadków. Inne częste objawy to omdlenia i uczucie kołatania serca.

Często objawy sugerują wady zastawkowe, dość charakterystyczna jest jednak zmienność zjawisk osłuchowych w zależności od położenia ciała. W różnicowaniu należy brać także pod uwagę obecność skrzeplin w sercu, infekcyjne zapalenie wsierdzia, zaburzenia rytmu, zatorowość płucną i obwodową, czasem także choroby spoza układu krwionośnego (np. choroby płuc).

Zobacz też: Test na nowotwór - gdy podejrzewasz geny

Co mam w środku?

Rozpoznanie jest stawiane na podstawie badań obrazowych – podstawowe to echokardiografia przezklatkowa lub przezprzełykowa, która zadowalająco pozwala ustalić lokalizację, wielkość, zasięg zmiany oraz jej wpływ na hemodynamikę pracy serca. Bardziej zaawansowane techniki – tomografia komputerowa oraz (coraz częściej) rezonans magnetyczny umożliwiają pełniejszą ocenę zasięgu zmiany, a także ewentualną lokalizację pochodzenia przerzutów.

Leczenie nowotworów serca

Przede wszystkim leczenie operacyjne – wystarczające w nowotworach łagodnych, rzadko połączone z koniecznością wymiany zastawki. Częstość nawrotów w przypadku śluzaka to około 5%. Nowotwory złośliwe (głownie przerzuty) rokują źle i świadczą często o znacznym zaawansowaniu podstawowego procesu chorobowego.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!