Ile osób choruje na padaczkę?

Padaczka jest nierzadko chorobą ukrywaną, ponieważ wiele osób leczy się w warunkach odosobnienia i izolacji w obawie przed niezrozumieniem i odrzuceniem./ fot. Fotolia
Padaczka jest nierzadko chorobą ukrywaną. Wiele osób leczy się w warunkach odosobnienia i izolacji w obawie przed niezrozumieniem i odrzuceniem. Stąd też określenie rzeczywistej liczby chorych jest trudne. Ile osób tak naprawdę cierpi z powodu padaczki?
/ 14.04.2011 20:28
Padaczka jest nierzadko chorobą ukrywaną, ponieważ wiele osób leczy się w warunkach odosobnienia i izolacji w obawie przed niezrozumieniem i odrzuceniem./ fot. Fotolia

Dotychczasowe badania i statystyki opierają się na przypadkach zarejestrowanych i udokumentowanych (rejestry, dane szpitalne). Przeprowadzanie z kolei anonimowych sondaży wiąże się z dużym błędem.

Aby mieć globalny obraz problemu padaczki, należy wiedzieć ze występuję ona 10 razy częściej niż stwardnienie rozsiane i 100 razy częściej niż choroby neuronu ruchowego.

Dlaczego tak wiele osób choruje na padaczkę?

Zachorowanie jest uzależnione od wielu czynników zarówno genetycznych jak i urazowych. Badania wskazują, że u mężczyzn jest stosunkowo wyższa tendencja do prezentowania objawów choroby. Początek epilepsji jest również zależny od wieku. Największa zachorowalność jest wśród dzieci (wynosi 75-250/100 000 w pierwszym roku życia) i osób powyżej 65 roku życia, gdzie liczba ta waha się 150/100 000 . Ta wysoka zapadalność wśród tych dwóch grup wiekowych wynika z faktu, iż w okresie okołoporodowym i przedporodowym występują liczne czynniki mogące wpłynąć na rozwój objawów. Jednakowo wzrost zachorowalność w wieku starszym wynika z licznych obciążeń i historii choroby danej osoby (choroby naczyniowe, nowotwory, choroba Alzheimera).

Gdzie padaczka występuje najczęściej?

Współczynnik zachorowalności na świecie jest również bardzo zróżnicowany, co poniekąd wynika z niedoprecyzowania kryteriów rozpoznania. Wskaźnik ten waha się na świecie w granicach 38-45/10 000/rok. Współczynnik chorobowości z kolei także nie jest jednorodny i waha się od 1.5 (Japonia) do 37 (Nigeria) na 1000 osób. W Polsce wynosi on około 7 / 1000 mieszkańców.

Zobacz też: Jakie są typowe objawy choroby Alzheimera?

W naszym kraju na epilepsję choruje około 400 000 osób. Co roku przybywa około 40-70 osób, /100000 u których pojawiają się nowe objawy.

Występowanie padaczki wiążę się z nieznacznie zwiększonym ryzkiem występowania innych chorób. Ma to z kolei wpływ na wskaźnik umieralności chorych na padaczkę. Jest on 2-3 krotnie wyższy niż u osób niecierpiących na epilepsję(odnosi się to do ludzi między 50-60 r. życia i w pierwszym rok życia). Dodatkowo wskaźnik ten ma również związek z płcią i wiekiem podobnie jak zapadalność. Z danych wynika, że częściej umierają chłopcy w okresie noworodkowo-młodocianym. Do najczęstszych ogólnych przyczyn śmierci chorych z epilepsją należą są infekcje dróg oddechowych, nowotwory, wypadki podczas napadu padaczkowego. Statystyki mówią, że tylko 25% zgonów osób z padaczką są następstwem pojawienia się napadu. Pozostałą część stanowią przyczyny pochodzenia mózgowego.

Polecamy: Jak powstaje padaczka?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA