Czy wizualizacja ma coś wspólnego ze snem?/fot. Fotolia

Jak można uniknąć ciężkich powikłań obturacyjnego bezdechu sennego?

Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest coraz częściej rozpoznawanym stanem zaburzenia oddychania. Dotyka on aż 1/4 męskiej części populacji. Wśród kobiet OBS występuje dwa razy rzadziej. Nieleczony obturacyjny bezdech senny niesie za sobą duże ryzyko wystąpienia poważnych powikłań, dlatego tak ważne jest właściwe jego leczenie.
/ 28.04.2011 16:49
Czy wizualizacja ma coś wspólnego ze snem?/fot. Fotolia

Dlaczego obturacyjny bezdech senny (OBS) jest stanem wymagającym leczenia?

Najczęściej stwierdzanym powikłaniem obturacyjnego bezdechu sennego jest nadciśnienie tętnicze, które dotyka blisko 50% osób z nieleczonym OBS. Jednak nie jest to jedyne kardiologiczne powikłanie omawianego zaburzenia. Według najnowszych danych w tej grupie pacjentów ponad trzy razy częściej dochodzi do zawału mięśnia sercowego. Także zaburzenia rytmu serca, udary mózgu oraz nadciśnienie tętnicze mogą być skutkiem zaniedbania leczenia OBS. Innymi powikłaniami mogą być refluks przełykowo-żołądkowy oraz schorzenia psychiatryczne, takie jak: depresja czy zaburzenia emocjonalne i poznawcze. Skuteczne leczenie OBS znosi zwiększone ryzyko zgonu do poziomu występującego w ogólnej populacji.

Jakie są metody leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (OBS)?

Pierwszy etap leczenia OBS polega na zmianie stylu życia, co należy rozumieć w tym przypadku przede wszystkim jako zmniejszenie masy ciała (oczywiście w grupie osób z nadwagą) oraz unikanie czynników sprzyjających zaburzeniu drożności dróg oddechowych w czasie snu. Dlatego też pacjentom z OBS zaleca się spanie na boku lub na brzuchu (nie na plecach!). Poza tym warto pamiętać o konieczności unikania leków uspokajających i nasennych oraz zakazie spożywania alkoholu przed snem. Zwalczanie nikotynizmu jest równie ważnym krokiem w walce z OBS i jego późniejszymi powikłaniami. Jednak opisane wyżej metody przynoszą dobry efekt jedynie w łagodnej postaci omawianego zaburzenia oddychania.

Leczeniem z wyboru w postaciach niepoddających się terapii związanej ze zmianą trybu życia jest instrumentalne utrzymanie stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (w skrócie CPAP). Jego celem jest zapobieganie zapadaniu się tkanek miękkich gardła poprzez wytwarzanie przez specjalną sprężarkę odpowiedniego ciśnienia (ok. 5-20 cm H2O). Dzięki temu dodatniemu ciśnieniu w czasie snu nie dochodzi do typowych dla OBS bezdechów, a w ich następstwie niedotlenienia.

Polecamy: Co to jest klątwa Ondyny?

Jakie zalety ma stosowanie CPAP?

Przede wszystkim CPAP w znacznym stopniu zmniejsza występowanie bezdechów oraz chrapania. Następstwem tego jest poprawa jakości snu, a przez to i koncentracji, uwagi, pamięci oraz samopoczucia w ciągu dnia. Oczywiście także uczucie senności występujące u pacjentów z OBS ustępuje w trakcie leczenia CPAP. Poza tym korzyścią nie do przecenienia jest często w tej grupie stwierdzane obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zmniejszenie ogólnego ryzyka powikłań kardiologicznych.

Czy metoda CPAP jest dobrze tolerowana przez chorych?

Większość osób poddanych temu sposobowi leczenia dobrze go znosi. Czasami jednak pacjenci skarżą się na niewygodę związaną z uciskiem maski twarzowej, która aby działać skutecznie musi dokładnie przylegać do twarzy. Bywa, że CPAP jest przyczyną wysychania śluzówek bądź kataru. Jest grupa chorych, która odczuwa wyraźną poprawę i eliminację wymienionych wyżej wad, stosując aparaty autoCPAP bądź BiPAP.

Jakie są inne metody leczenia OBS?

Łagodna i umiarkowana postać OBS może zostać poddana leczeniu z użyciem specjalnych wewnątrzustnych aparatów, których zadaniem jest wysunięcie żuchwy i tym samym poprawa drożności dróg oddechowych. Poza tym ważne miejsce w leczeniu OBS zajmują metody zabiegowe, przeznaczone dla chorych z możliwymi do korekcji zmianami typu przerost migdałków podniebiennych czy też skrzywienie przegrody nosa. Leczenie operacyjne należy także rozważyć w przypadkach nietolerancji metody CPAP.

Zobacz też: Zaburzenia oddychania w czasie snu

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!