Jak uczulają alergeny grzybów?

Reakcje alergiczne na grzyby często przypominają alergię pyłkową. Dominującym objawem jest blokada nosa z współistniejącym zaczerwienieniem i łzawieniem oczu. / fot. Fotolia
Grzyby stanowią istotną grupę alergenów inhalacyjnych. Małe rozmiary zarodników grzybów pozwalają na głęboką penetrację dróg oddechowych, co często prowadzi do reakcji alergicznych w obrębie dolnych dróg oddechowych.
/ 30.05.2011 01:44
Reakcje alergiczne na grzyby często przypominają alergię pyłkową. Dominującym objawem jest blokada nosa z współistniejącym zaczerwienieniem i łzawieniem oczu. / fot. Fotolia

Grzyby alergizujące

Dane epidemiologiczne pokazują, że uczulenie na grzyby dotyczy ok. 15% osób z atopią. Izolowane uczulenie na grzyby jest rzadkie. Najczęściej współistnieje z alergią na kurz lub alergią na pyłki roślin. Liczbę gatunków grzybów ocenia się na 100 000, z czego kilkadziesiąt należy do silnie alergizujących. Wiele z nich jest obecna w powietrzu atmosferycznym w postaci zarodników. Mimo, że dysponujemy sprzętem do dokładnego pomiaru ilościowego i jakościowego pyłków roślin w powietrzu, to dokładna ocena stężeń zarodników grzybów nastręcza dużych kłopotów.

Przeczytaj: Jak wygląda sezonowość pylenia roślin?

Grzyby środowiska zewnątrz domowego

Do najczęściej alergizujących grzybów kolonizujących przestrzeń otwartą należą grzyby z rodzaju Clodosporium, Alternaria, Botrytis, Epicoccum, Fusarium, Aspergillus czy Penicillium. Saprofitują głównie w glebie lasów, pól czy łąk. Są szczególnie liczne w szklarniach i kompostownikach.

Jakie grzyby mieszkają w naszych domach?

Zarodniki grzybów zewnątrzdomowych dostają się do pomieszczeń z powietrzem lub przenoszone są przez ludzi czy zwierzęta. W efekcie w środowisku gospodarstw domowych mamy do czynienia z alergenami grzybów zewnątrz i wewnątrzdomowych.

Typowymi gatunkami grzybów zdolnych do wywołania reakcji alergicznej środowiska wewnątrzdomowego są Aspergillus i Penicillium oraz Mucor, Rhisopus i Aurebasidium. Miejscem bytowania tych alergenów są szczególnie pomieszczenia słabo wentylowane takie jak piwnice, kuchnie czy łazienki.

Obecność w domach roślin doniczkowych, czy klatek z ptakami, znacznie zwiększa ekspozycję domowników na alergeny grzybów Aspergillus i Cryptococcus neoformans. Również stosowanie nawilżaczy powietrza może zwiększać stężenie alergenów grzybowych w powietrzu, zaś stare, nieczyszczone klimatyzatory, czy wentylatory, są często kolonizowane przez Aspergillus fumigatus, Aureobasidium pullulans, Penicillium sp. czy Fasarium sp.

Polecamy: Kurz alergenem każdego domu

Jakie są objawy alergii na grzyby?

Reakcje alergiczne na grzyby w górnych drogach oddechowych przypominają alergię pyłkową. Dominującym objawem jest blokada nosa z współistniejącym zaczerwienieniem i łzawieniem oczu.

Alergia wywołana grzybami może ponadto przebiegać pod maską alergii pokarmowej (po spożyciu grzybów, serów pleśniowych lub grzybów pleśniowych na nieświeżych produktach). Większość pacjentów z nadwrażliwością na te antygeny, prezentuje objawy przez cały rok, bez wyraźnej sezonowości, jak w przypadku pyłkowicy.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA