Udowodniono jednoznacznie, że tai–chi wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne osób starszych oraz zabezpiecza je przed szczególnie groźnymi w tym wieku upadkami, przez wpływ na ich sprawność fizyczną./ fot. Fotolia fot. Fotolia

Padaczka – przewodnik

Padaczka (epilepsja) to złożona choroba, której wspólną cechą jest występowanie napadów padaczkowych. Dochodzi do nich w wyniku przejściowych zaburzeń bioelektrycznych mózgu. Może objawiać się zwykłym drżeniem ręki lub całkowitą utratą przytomności. Co powinieneś wiedzieć o padaczce?
/ 27.09.2011 13:09
Udowodniono jednoznacznie, że tai–chi wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne osób starszych oraz zabezpiecza je przed szczególnie groźnymi w tym wieku upadkami, przez wpływ na ich sprawność fizyczną./ fot. Fotolia fot. Fotolia

Czym jest padaczka?

Padaczka rozumiana jest potocznie jako choroba układu nerwowego, w której występują ataki drgawek. Słowo epilepsja, które użyte zostało do określenia padaczki już 4000 lat temu, pochodzi z języka greckiego i oznacza atakować, chwycić. Padaczka jednak jest bardzo niejednorodną grupą chorób, zbiorem objawów organicznych (somatycznych) oraz psychologicznych, które mogą mieć wiele przyczyn. Cechą wspólną choroby jest napad padaczkowy, czyli podstawowa jednostka objawów, która udaje się zaobserwować. Napad padaczkowy u każdego chorego może jednak wyglądać zupełnie inaczej.

Padaczka – podstawowe informacje

Rodzaje padaczek

Nazwa padaczka, to zbiór wielu chorób. Obecnie najbardziej znany jest podział padaczek wg. Gestaut. Dzieli on epilepsję na z 3 grupy: padaczkę uogólnioną, padaczki częściowe i padaczki nieokreślone. Kiedyś dzielono padaczki głównie według rodzaju napadu i obszaru ciała, które zajmował. Ataki Grand mal objawiały się utratą świadomości, skurczami i nieświadomym oddaniem moczu. Napady Petit mall charakteryzowały się stratą przytomności bez skurczów.

Jakie mamy rodzaje padaczek?

Stan padaczkowy – co to takiego?

Istnieją dwie definicje stanu padaczkowego. Pierwsza zaproponowana przez Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową mówi o tym, że stan padaczkowy to występujące jeden po drugim napady drgawek trwające powyżej 3 minut, nawet jeśli nie dochodzi wówczas do zaburzeń świadomości. Definicja terapeutyczna podaje natomiast, że jest to napad trwający więcej niż 5 minut lub kilka napadów trwających 15 minut lub też są widoczne zmiany w obrazie EEG.

Kiedy rozpoznajemy stan padaczkowy?

Jak powstaje padaczka?

Przyczyn padaczki może być bardzo wiele i z pewnością nie znamy jeszcze wszystkich możliwych. Do najczęstszych czynników wywołujących napad padaczki zalicza się: urazy głowy, alkohol (stan upojenia i zatrucie), światło, głośne dźwięki, stres. Bierze się także czynniki genetyczne i częstsze występowanie rodzinne padaczki. Sama padaczka nie jest dziedziczna, natomiast cechą przekazywaną jest obniżony próg pobudliwości komórek nerwowych, które łatwiej wówczas ulegają wzbudzeniu powodując napad padaczkowy.

Padaczka - patomechanizm

Jak rozpoznać padaczkę?

Podstawową rolą w diagnostyce padaczki odgrywa wywiad uzyskany zarówno od chorego, jak i świadków napadu padaczkowego. Ważne są także informacje dotyczące okresu okołoporodowego i rozwojowego, przebytych urazów, czy też wcześniejszego występowania drgawek np. gorączkowych. Poza samym „wyglądem” napadu, konieczna jest także analiza zapisu fal mózgowych. W tym celu wykonujemy badanie EEG, które stanowi obecnie złoty standard w diagnostyce padaczki.

Diagnostyka padaczki – badanie EEG

Jak powinno przebiegać leczenie padaczki?

W leczeniu padaczki najważniejszą rolę pełni farmakoterapia. Leczenie powinno obejmować także eliminację czynnika wywołującego napady lub przynajmniej jego ograniczenie. Wskazaniem do wprowadzenia farmakoterapii jest zdiagnozowanie, co najmniej 2 napadów w krótkim odstępie czasowym, lub też jednego napadu ale związanego z postępem choroby. Wybór rodzaju leczenia jest uwarunkowany rozpoznanym typem epilepsji, najmniejszą toksycznością leku a także możliwością późniejszego łączenia terapeutyków. Padaczka bardzo dobrze odpowiada na stosowane dzisiaj leki.

Leczenie farmakologiczne padaczki

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)