Czy jedzenie rzeczy niejadalnych może nam zaszkodzić?

Skutki łaknienia spaczonego

Łaknienie spaczone zwane również Pica (z łac. Pica Pica – sroka, ptak o niewybrednym apetycie) jest zaburzeniem odżywiania, charakteryzującym się trwałą i kompulsywną ochotą spożywania rzeczy niejadalnych takich jak: glina, bród, odpryski farby, kreda, soda oczyszczona, popiół papierosów, niedopałki, włosy, papier, pasta do zębów czy mydło. Jakie skutki dla naszego zdrowia może mieć spożywanie tych niejadalnych produktów?
/ 17.10.2012 11:17
Czy jedzenie rzeczy niejadalnych może nam zaszkodzić?

Pica jako zaburzenie odżywiania

Zaburzenie  odżywiania musi trwać co najmniej miesiąc, aby można było mówić o Pica. Niektóre substancje są nieszkodliwe dla organizmu, inne natomiast mogą prowadzić do poważnych powikłań zdrowia, a nawet do śmierci.

Zobacz także: Paroreksja - co to takiego ?

Istnieje wiele potencjalnych powikłań łaknienia spaczonego, jako najbardziej niebezpieczne, w piśmiennictwie światowym wymienia się:

  • Zatrucie substancjami toksycznymi. Niektóre niejadalne produkty np. farba może zawierać ołów oraz inne toksyczne substancje, które na skutek kumulacji w organizmie mogą powodować zatrucie, trudności w uczeniu się wśród dzieci i dorosłych oraz trwale uszkadzać mózg;
  • Niedożywienie. Długotrwałe spożywanie rzeczy niejadalnych może doprowadzić do zmniejszenia apetyty na zwykłe pożywienie, co w konsekwencji może przyczynić się do powstania niedoborów żywieniowych tj. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu składników odżywczych, witamin i minerałów;
  • Zator w przewodzie pokarmowym. Niektóre obiekty takie jak kamienie czy włosy mogą nie być trawione, na skutek czego może dochodzić do zatorów w przewodzie pokarmowym, dokładniej mówiąc w żołądku oraz jelitach;
  • Ponadto, ostre oraz twarde przedmioty np. skrawki metali, mogą drażnić i ocierać błonę śluzową żołądka i jelit, sprzyjając powstawaniu stanów zapalnych, krwawieniu z przewodu pokarmowego oraz związanym z tym niedoborom żywieniowym np. żelaza;
  • Infekcje. Bakterie i pasożyty, które powszechnie występują w piasku, glinie, czy na innych przedmiotach, mogą powodować zakażenia, infekcje. Co ważniejsze, niektóre z nich mogą uszkadzać nerki i wątrobę;
  • Uszkodzenie zębów. Spożywanie twardych przedmiotów np. kawałków metali i kamieni sprzyja ścieraniu oraz kruszeniu się zębów.

Długofalowe skutki łaknienia spaczonego

Konsumpcja skażonej ziemi, zanieczyszczonej arsenem, pochodzącym głównie z odpadów przemysłowych oraz pestycydów sprzyja występowaniu zmian skórnych, chorób płuc, serca (choroby wieńcowej) czy też chorób układu nerwowego. Do najniebezpieczniejszych długofalowych skutków spożywania arsenu wraz z glebą zalicza się powstanie i rozwój choroby nowotworowej.

Polecamy: Pica - różne rodzaje zaburzeń łaknienia.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!