Lek odchudzający /fot.Fotolia fot. fot. Fotolia

Leki z importu równoległego

Jakie wymogi prawne muszą spełniać leki z importu równoległego? Jakie leki można sprowadzać w ramach importu równoległego? Dlaczego leki z importu równoległego są tańsze? O czym trzeba pamiętać kupując leki z importu?
/ 02.03.2012 12:49
Lek odchudzający /fot.Fotolia fot. fot. Fotolia

Biały, niepozorny kartonik, czarne, obcojęzyczne napisy na opakowaniu właściwym bądź blistrach to znaki rozpoznawcze leków z importu równoległego. Cześć osób obawia się tych leków. Niesłusznie.

Import równoległy – podstawa prawna

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w naszym kraju obowiązuje zasada swobodnego przepływu towarów, która stanowi podstawę importu równoległego leków. Import równoległy to każde działanie polegające na sprowadzeniu z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA (European Free Trade Association – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) produktu leczniczego spełniającego określone warunki. Jakie? Przede wszystkim muszą mieć taką samą substancję czynną, wskazania, postać i drogę podania, co lek obecny na rynku. Dopuszcza się do importu równoległego także preparaty, które mają zbliżoną postać farmaceutyczną, która nie wpływa na różnice terapeutyczne w stosunku do produktu leczniczego, który jest dopuszczony do obrotu w Polsce.

Dlaczego leki z importu równoległego są tańsze?

Leki z importu równoległego są tańsze niż leki dopuszczone do obrotu w Polsce. Wynika to z kilku czynników: kosztów produkcji, wyników badań farmakoekonomicznych na danym rynku, polityki lekowej kraju, list refundacyjnych, negocjacji na szczeblu producent–hurtownia, a także zamożność danego kraju.

W przypadku, gdy nazwa handlowa produktu leczniczego pochodzącego z importu równoległego jest inna niż w Polsce, wymagane jest, aby nazwa właściwa była umieszczona w nawiasie przy nazwie stosowanej w Polsce.

Warto wiedzieć: Co należy wiedzieć o zamiennikach leków?

Co można sprowadzać w ramach importu równoległego?

W aptekach można spotkać leki z importu równoległego z różnych grup, zarówno są to leki i maści sprzedawane bez recepty, jak i leki dostępne na receptę, np. antykoncepcja.

W ramach importu równoległego raczej nie sprowadza się leków znajdujących się na listach refundacyjnych, gdyż leki takie nie mogą być wydawane pacjentowi w aptekach ze zniżką.

O czym należy pamiętać?

Otrzymując lek z importu równoległego należy zachować ulotkę, ponieważ informacja na opakowaniu bezpośrednim jest w języku obcym. W przypadku tabletek antykoncepcyjnych bezwzględnym wymogiem jest tłumaczenie dni tygodnia.

Nie należy się obawiać leków z importu równoległego, gdyż otrzymujemy właściwie ten sam produkt za mniejsze pieniądze.

Polecamy: Czy można wykupić leki pomimo braku recepty?

Autor: mgr farm. Kamil Szymczak

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)