W przypadku leków off label nie wiemy czy korzyści przewyższają ryzyko/ fot. Fotolia

Przeterminowane leki – jak się ich pozbyć?

Każdy z nas ma w domowej apteczce przeterminowane leki. Wrzucanie ich do śmieci czy utylizowanie ich w toalecie jest łamaniem prawa i stanowi zagrożenie dla środowiska. Dlaczego odpady medyczne są niebezpieczne? Co zrobić z przeterminowanymi lekami i na czym polega ich utylizacja?
/ 10.06.2011 08:13
W przypadku leków off label nie wiemy czy korzyści przewyższają ryzyko/ fot. Fotolia

Dlaczego odpady medyczne są niebezpieczne?

Leki to nic innego jak związki chemiczne - często o bardzo silnym działaniu. Część z nich zaliczana jest nawet do trucizn.

Wyrzucanie leków do toalety nie jest dobrym sposobem ich utylizacji, gdyż stosowane współcześnie metody oczyszczania ścieków nie są odpowiednio do tego przystosowane. Ponadto, obecne w ściekach komunalnych mikroorganizmy w wyniku kontaktu z antybiotykami mogą nabywać oporność na te leki. W przyszłości może to skutkować poważnymi trudnościami w leczeniu pacjentów.

Każde niezutylizowane opakowanie ze względu na długą aktywność biologiczną zawartych w nim substancji może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, a także dla otaczającego go środowiska.

Wyrzucanie przeterminowanych leków do kosza na śmieci również nie jest dobrym rozwiązaniem. Tą drogą dostają się one na wysypiska śmieci, a tam – ze względu na swój atrakcyjny wygląd - mogą być omyłkowo potraktowane jako żywność przez osoby nieświadome zagrożenia płynącego z ich użycia lub żerujące na wysypiskach zwierzęta.

Przeczytaj też: Poradnik - jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona recepta?

Gdzie wyrzucić przeterminowany lek?

Leki przeterminowane są zbierane w wyznaczonych do tego celu aptekach, które zobowiązane są do utylizacji odpadów farmaceutycznych. W części dostępnej dla pacjentów, wystawiane są wyraźnie oznakowane pojemniki na leki przeterminowane.

Placówki służby zdrowia oraz urzędy gminy również są prawnie zobowiązane do składowania tego typu odpadów. Idealnie byłoby, gdyby pojemniki na przeterminowane leki były umieszczane nie tylko w aptekach, ale również w budynkach użyteczności publicznej.

Przeczytaj też: Przeterminowane leki - jakie jest zagrożenie?

Jak postępować z „medycznymi śmieciami”?

Najlepiej byłoby, gdyby przyniesione przez nas do apteki przeterminowane leki zostały pozbawione opakowania handlowego. Dozwolone jest wrzucanie różnego rodzaju tabletek, maści, a także leków płynnych lub w postaci aerozolu.

Do pojemników nie wolno wrzucać igieł, igłostrzykawek, a szczególnie termometrów rtęciowych.

Jak są utylizowane leki?

Leki trafiają do zakładów zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych. Utylizacja polega na spalaniu w wysokiej temperaturze (1 100 ºC) z dostępem tlenu. Spaliny są schładzane i oczyszczane, co zapewnia zatrzymanie wszystkich toksycznych substancji na filtrach. Utylizacja leków jest jedynym ekologicznym sposobem ich unieszkodliwiania.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!