Białaczka – objawy ostrej i przewlekłej białaczki

Objawy białaczki bywają niespecyficzne i słabo wyrażone, co sprawia, że łatwo je przeoczyć. Jak rozpoznać białaczkę?
/ 20.03.2018 14:24

Objawy białaczki to między innymi: zmęczenie, bladość, skłonność do krwawień i tworzenia się siniaków, bóle kości oraz świąd skóry. Chorzy często chorują też na półpasiec. Naszą czujność powinny wzbudzić także następujące symptomy: duszność, zawroty głowy i pogorszenie widzenia. 

Jakie są objawy białaczki przewlekłej?

Najczęściej początek przewlekłej białaczki szpikowej jest powolny. Dyskretne na początku objawy stopniowo przybierają na sile. Chorzy zauważają u siebie narastające zmęczenie i bladość – skutki niedokrwistości.

Na skutek obniżenia liczby płytek krwi może wystąpić większa skłonność do krwawień, tworzenia się siniaków i wybroczyn na skórze. Nie jest to regułą  – u połowy pacjentów z CML liczba płytek jest zwiększona (co może dawać objawy zakrzepowe), a u jednej trzeciej pozostaje w normie.

Możliwym objawem są również bóle kości związane z intensywnym rozrostem komórek białaczkowych w szpiku kostnym. Duży odsetek pacjentów uskarża się na uczucie pełności i ucisku w nadbrzuszu. Jest to spowodowane powiększeniem wątroby i śledziony.

Podobne objawy związane z powiększeniem wątroby i śledziony występują także w przypadku przewlekłej białaczki limfatycznej. Poza tym może pojawić się świąd oraz zwiększona podatność na infekcje, szczególnie wirusowe. U 20% chorych występuje półpasiec.

Jak rozpoznać objawy półpaśca?

Zespół nadmiernej lepkości krwi

U niektórych chorych może dojść do tzw. zespołu nadmiernej lepkości krwi (leukostazy). Jego istotą jest zatykanie naczyń włosowatych w różnych narządach przez czopy komórek białaczkowych.

CML jest białaczką, której objawy te towarzyszą najczęściej (do 14%). Jest to związane wysokimi poziomami leukocytozy i dużą objętością komórek białaczkowych – mieloblastów.

Podejrzenie leukostazy powinny wzbudzić sygnały ze strony układu oddechowego, takie jak: duszność, sinica, mogące świadczyć o zaczopowaniu naczyń włosowatych płuc. Czujność powinny wzbudzić również objawy neurologiczne i ze strony narządu wzroku: zawroty głowy, pogorszenie widzenia, w tym widzenie podwójne, a nawet śpiączka. Rzadko zdarza się, że pierwszym objawem białaczki u mężczyzny jest priapizmbolesny i długotrwały wzwód.

Priapizm - co to takiego?

Objawy białaczki ostrej

W przypadku ostrych białaczek pierwsze objawy pojawiają się bardzo szybko. Mogą wystąpić osłabienie i bladość charakterystyczne dla niedokrwistości. Spadek odporności prowadzi do częstych zakażeń zarówno bakteryjnych i wirusowych, jak i grzybiczych. Typowe są zakażenia w obrębie jamy ustnej, uszu, a także w okolicy odbytu. Zapalenia płuc, opon mózgowo-rdzeniowych czy nerek, którym towarzyszy duże ryzyko rozwinięcia posocznicy, na początku choroby należą do rzadkości.

Na skutek małopłytkowości dojść może do krwawień, zwłaszcza z dziąseł, nosa, dróg moczowych. w niektórych podtypach białaczek może wystąpić krzepnięcie wewnątrznaczyniowe.

Białaczka - vademecum 

Kolejną grupę stanowią objawy wynikające z nacieku komórek białaczkowych. Nacieki takie mogą dotyczyć każdego narządu. Szczególnie dla ostrej białaczki limfoblastycznej charakterystyczne jest powiększenie węzłów chłonnych, wątroby i śledziony. Może to skutkować różnorakimi objawami, m.in. bólami brzucha czy uczuciem ucisku w klatce piersiowej i dusznością ( w przypadku zajęcia węzłów chłonnych śródpiersia).

Dość charakterystyczne jest nacieczenie dziąseł, dające obraz ich przerostu, jak również skóry, przybierające postać płaskich wykwitów lub guzków. Możliwe jest także wystąpienie objawów zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (sztywność karku, bóle głowy) .

Literatura:   Podstawy hematologii A.Dmoszyńska, T.Robak
                     Choroby wewnętrzne A.Szczeklik

Dowiedz się więcej o białaczce z naszego forum medycznego.

Od seksu można dostać białaczki?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!