Czy chemioterapia jest skuteczna w raku jelita grubego?

Czy chemioterapia jest skuteczna w raku jelita grubego?
Rak okrężnicy i odbytnicy stanowi istotny problem zdrowotny w Polsce. W ciągu ostatnich lat nastąpił bardzo szybki postęp w leczeniu tego nowotworu. Podstawową metodą leczenia pozostaje nadal chirurgiczne wycięcie zmiany z odpowiednim marginesem, zakres resekcji zależy od umiejscowienia i zaawansowania nowotworu. W niektórych przypadkach stosuje się również leczenie systemowe, czyli chemioterapię. Czas przeżycia chorych na ten nowotwór znacznie się wydłużył. Przyczyniło się do tego wprowadzenie nowych leków do leczenia systemowego.
/ 22.07.2010 18:55
Czy chemioterapia jest skuteczna w raku jelita grubego?

Chemioterapia jest standardowym postępowaniem u chorych na raka jelita grubego, jako leczenie uzupełniające dla chirurgicznej resekcji w przypadku wyższych stopni zaawansowania nowotworu. Stosuje się ją także przed operacją, jako samodzielną metodę lub w połączeniu z radioterapią. Większość chorych poddanych przedoperacyjnej radioterapii lub skojarzonej radio- i chemioterapii powinna zostać poddana również pooperacyjnej chemioterapii. Kwalifikacji do takiego postępowania dokonuje się w zależności od zaawansowania klinicznego choroby.

Chemioterapię pooperacyjną należy rozpocząć w ciągu 3 miesięcy po operacji. Zastosowanie mają różne grupy leków, o innych mechanizmach działania, które najczęściej kojarzy się ze sobą. Podstawowym lekiem nadal pozostaje 5-fluorouracyl. Mechanizmy działania leków przeciwnowotworowych są wielokierunkowe. Ogólnie patrząc leki te hamują podziały komórek nowotworowych i powodują rozmaite uszkodzenia tych komórek, które doprowadzają do ich śmierci. Chemioterapia najczęściej jest stosowana, jako metoda paliatywna, czyli mająca na celu zmniejszenie masy guza, nie jest to niestety jednoznaczne z wyleczaniem. Wykazano jednak przewagę takiego postępowania nad leczeniem wyłącznie objawowym.

Polecamy: Jak zdiagnozować raka jelita grubego?

Czas przeżycia chorych z rakiem jelita grubego poddawanych chemioterapii ulega wyraźnemu wydłużeniu. Nadal są prowadzone dyskusje wśród ekspertów nad wyborem najskuteczniejszych leków i schematów chemioterapii wielolekowej. Niestety leki stosowane w leczeniu systemowym niosą ze sobą szereg objawów niepożądanych, które występują bardzo często. Powikłania tego leczenia mogą pojawić się w trakcie leczenia a także w różnym czasie po jego zakończeniu.

Cytostatyki niszczą komórki nowotworowe, ale nie czynią tego w sposób wybiórczy to znaczy, że dotyka to również zdrowych komórek organizmu. Najczęstsze działania niepożądane leków to nudności, wymioty, biegunki, toksyczny wpływ na układ nerwowy, uszkodzenie szpiku kostnego objawiające się niedokrwistością, małopłytkowością i neutropenią. 

Podstawową wadą leczenia systemowego jest jego niewybiórczość, stąd wynikają wszelkie objawy uboczne. Niemniej jednak wykazano przedłużenie życia chorych z rakiem jelita grubego przy zastosowaniu chemioterapeutyków. Cała nadzieja w stworzeniu leków działających wyłącznie na komórki nowotworowe.

Zobacz też: Czy można ustrzec się przed zachorowaniem na raka jelita grubego?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA