Dane szacunkowe wskazują, iż aż jedna na trzy osoby doświadczy podczas swojego życia dokuczliwego bólu głowy

Jakie jest rokowanie w raku szyjki macicy?

Rak szyjki macicy nadal stanowi w Polsce bardzo poważny problem onkologiczny. Duża liczba zgonów związana z tym nowotworem, mimo znacznego spadku zachorowalności, spowodowana jest nadal słabą wykrywalnością we wczesnych stadiach zaawansowania raka szyjki macicy.
/ 27.07.2010 09:52
Dane szacunkowe wskazują, iż aż jedna na trzy osoby doświadczy podczas swojego życia dokuczliwego bólu głowy

W zestawieniu przyczyn zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi rak szyjki macicy zajmuje 7. miejsce, natomiast w zestawieniu zachorowalności na choroby nowotworowe – 5. miejsce. Szczyt zachorowalności występuje w V i VI dekadzie życia. Warto zauważyć, że jeszcze w pierwszej połowie ostatniego dziesięciolecia rak szyjki zajmował aż 2. miejsce na liście zachorowalności na nowotwory wśród kobiet.

Czynniki wpływające na rokowanie

Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na rokowanie w raku szyjki macicy jest stopień zaawansowania choroby w momencie rozpoznania. W mniejszym stopniu zależy ono od typu histopatologicznego raka oraz stopnia jego zróżnicowania.

Zobacz też: Jakie badania przesiewowe należy wykonać w raku szyjki macicy?

Rokowanie w zależności od stopnia zaawansowania

Stopnie zaawansowania raka szyjki macicy opierają się na przyjętej w większości krajów klasyfikacji Międzynarodowego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (FIGO). Wyróżnia ona IV stopnie zaawansowania (od I do IV). Klasyfikacja ta opiera się na stopniu naciekania tkanek przez guz, zajęcia węzłów chłonnych oraz występowaniu przerzutów odległych.

Rokowanie nowotworu określa się poprzez odsetek 5-letnich przeżyć w danej grupie pacjentów. Najlepiej rokujące są nowotwory w stadiach zaawansowania pozwalających zastosować leczenie radykalne (operacyjne lub łączone z radioterapią). Są to nowotwory głównie w stadium I i niektóre w stadium II. Czym większy stopień zaawansowania raka, tym większe ryzyko tworzenia przerzutów odległych, a co za tym idzie szybszy jest postęp choroby oraz logicznie pogarsza się rokowanie.

5-letnie przeżycia w I stopniu zaawansowania wynoszą 55-95%, w II stopniu – 40-85%, w III – 15-60% oraz w IV stopniu 0-19%.

Pomimo, że 5-letnie przeżycia na wczesnych etapach raka szyjki macicy pozwalają kwalifikować ten nowotwór do dobrze rokujących, to bardzo słaba wykrywalność nowotworu na tym etapie choroby powoduje, że rak szyjki macicy nadal jest uznawany w środowisku ginekologów za bardzo groźny i o niepewnym rokowaniu.

Podstawową rolę w przeciwdziałaniu temu stanowi rzeczy spełnia szeroko pojęta profilaktyka, polegająca przede wszystkim na wprowadzaniu obowiązkowych i odpowiednio częstych badań cytologicznych oraz edukacji pacjentek na temat czynników ryzyka choroby. W ostatnich latach wielką nadzieję zrodziło wykrycie szczepionki przeciwko zakażeniu wirusem HPV – odpowiedzialnym za ponad 90% przypadków raka szyjki macicy.

Polecamy: Jak zdiagnozować i leczyć raka szyjki macicy w trakcie ciąży?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!