Stopnie zaawansowania raka prostaty

Klasyfikacją stosowaną w celu oceny stopnia złośliwości nowotworu prostaty jest skala Gleasona./fot.Fotolia.
W przypadku raka prostaty, tak jak i w innych nowotworach, sposoby leczenia i rokowanie zależne są od stopnia zaawansowania oraz złośliwości nowotworu. Do oceny stadium choroby w tych kategoriach używane są specjalne klasyfikacje opracowane przez specjalistów.
/ 29.10.2011 19:24
Klasyfikacją stosowaną w celu oceny stopnia złośliwości nowotworu prostaty jest skala Gleasona./fot.Fotolia.

Co oznacza klasyfikacja TNM?

Podstawową klasyfikacją zarówno w raku prostaty jak i w innych nowotworach, jest klasyfikacja TNM, gdzie T (tumor) oznacza rozmiar guza oraz naciekanie na sąsiadujące tkanki, N (nodus) oznacza liczbę i rodzaj zajętych węzłów chłonnych, a M (metastases) obecność lub nie przerzutów do narządów odległych. Cecha „T” może wynosić od 1 do 4. T1 oznacza guz niewyczuwalny w badaniu per rectum (przez odbytnicę) oraz niewidoczny w badaniach obrazowych, T2 to guz ograniczony do gruczołu krokowego nienaciekający sąsiednich tkanek i narządów, w przypadku T3 to nowotwór naciekający pęcherzyki nasienne, a T4 naciekający inne narządy. Podział ten jest uproszczony, każdy T ma jeszcze swoje podtypy a, b i c, czyli np. stadium T2a oznacza zajęcie przez nowotwór  mniej niż jednego płata prostaty, a T2b całego płata. N0 oznacza brak przerzutów do węzłów chłonnych, a N1 ich obecność. M0, to nieobecność przerzutów odległych, w przypadku M1 takowe są. Podsumowując zakwalifikowanie nowotworu do konkretnego stadium wymaga oceny zarówno samego guza, jak i regionalnych węzłów chłonnych, a także sprawdzenie, czy nie ma przerzutów odległych. Ocenienie T i N możliwe jest tylko po wykonaniu biopsji z wielu miejsc gruczołu krokowego oraz pobraniu węzłów chłonnych regionalnych, tzn. z otoczenia prostaty. Klasyfikacja ta umożliwia wybranie optymalnej metody leczenia. W stadiach T1-2 metodą z wyboru jest całkowite wycięcie gruczołu krokowego, przy T3 konieczne jest dodatkowo stosowanie radioterapii. Guz zaklasyfikowany do T4 leczony jest jedynie hormonoterapią.

Przeczytaj: Jak wygląda hormonalne leczenie raka prostaty?

Z jakim stopniem złośliwości nowotworu mamy do czynienia?

Inną klasyfikacją stosowaną w raku prostaty jest skala Gleasona. Ocenia ona stopień złośliwości nowotworu. Aby móc zaklasyfikować nowotwór w tej skali konieczna jest ocena materiału pobranego z gruczołu krokowego podczas biopsji. 1 oznacza raka mało złośliwego – tzn. oceniana tkanka ma strukturę niewiele się różniącą od tkanki zdrowej, a 5 bardzo złośliwego – brak praktycznie komórek nienowotworowych. Ocenia się strukturę dwóch obszarów o różnym stopniu zaawansowania, po czym sumuje się wyniki oceny każdego z nich. Otrzymany wynik wynosi od 2 do 10, przy czym 2-4 odpowiada nowotworom o mniejszej złośliwości a 8-10 o dużej złośliwości.

Polecamy: Rak prostaty - różne metody leczenia

Ocena zarówno skali TNM, jak i skali Gleasona oraz objawy kliniczne dają pełny obraz choroby i pozwalają na wybranie optymalnej metody leczenia oraz określenie rokowania.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA