Pierwszym objawem zaćmy często jest zmętnienie źrenicy i zaburzenia widzenia./ fot. Fotolia

Jak rozpoznać jaskrę?

Jaskra jest chorobą o podstępnym przebiegu, często niedającą żadnych objawów. Niestety, oznacza to, że w większości przypadków diagnozowana jest zbyt późno, aby można było zapobiec pogorszeniu się wzroku i ograniczaniu komfortu życia. Jak rozpoznać jaskrę?
/ 30.01.2012 17:33
Pierwszym objawem zaćmy często jest zmętnienie źrenicy i zaburzenia widzenia./ fot. Fotolia

Jak można rozpoznać jaskrę?

W przebiegu jaskry dochodzi do zaniku włókien nerwu wzrokowego, który przekazuje do mózgu informacje o widzianych obrazach. Efektem  tego są stopniowo zwiększające się ubytki w polu widzenia. Co ważne,  u zdecydowanej większości chorych  ma także miejsce wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego w oku.

Wykrycie wymienionych powyżej zmian umożliwia rozpoznanie i kontrolę leczenia choroby. W praktyce oznacza to, że dokonuje się pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego, ocenę tarczy nerwu wzrokowego, pola widzenia i kąta przesączania (tzw. gonioskopia).

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego  - tonometria

Parametr ten w normalnych warunkach wynosi 12-20 mmHg i jest podwyższony u zdecydowanej większości chorych. Co więcej jako że jego ocena jest stosunkowo prosta jest to podstawowe badanie przy objawach budzących  podejrzenie jaskry.

Najczęściej stosuje się 2 metody badania – tonomterię bezkontaktową i aplanacyjną. W tonometrii bezkontakowej specjalne urządzenie dmucha w oko badanego i już po chwili można odczytać wynik. Zaletą tego badania jest jego prostota i brak konieczności znieczulenia. Niestety, wynik jest mało dokładny. Z tego powodu w rozpoznawaniu jaskry podstawową rolę odgrywa tonometria aplanacyjna, która wymaga znieczulenia miejscowego.

Zobacz też: Jakie są objawy jaskry?

Ocena tarczy nerwu wzrokowego

Ocena tarczy nerwu wzrokowego pozostaje najważniejszym badaniem pozwalającym na rozpoznanie jaskry – zwłaszcza, że nie u każdego pacjenta dochodzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Obecnie dostępne są wysoko specjalistyczne badania takie jak GDX (badanie za pomocą lasera),  OCT lub RTA (badania oceniające grubość siatkówki) oraz scanningowa tomografia laserowa. Badania te charakteryzują się dużą czułością w wykrywaniu zmian.

Badanie pola widzenia

Warto wiedzieć, że chociaż ubytki w polu widzenia są osiowym objawem jaskry, chorzy przez długi czas mogą sobie nie zdawać sprawy z ich obecności. Z tego powodu badanie pola widzenia tzw. perymetria pozwala na precyzyjne ustalenie zakresu ubytków i zaawansowania choroby.

Zobacz też: Kto może zachorować na jaskrę?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!