Niebezpieczne następstwa wstrząsu

Niebezpieczne następstwa wstrząsu
Następstwa wstrząsu są obarczone bardzo wysoką śmiertelnością (nawet do 40-50%). Zaliczamy do nich następstwa wynikające z dostarczenia zbyt małej ilości tlenu do tkanek i niedokrwienia narządów. Jak je rozpoznać?
/ 21.10.2010 09:22
Niebezpieczne następstwa wstrząsu

Niebezpieczne następstwa wstrząsu

Istotą wstrząsu jest dramatycznie zmniejszony przepływ krwi we wszystkich narządach organizmu ludzkiego. Reakcje obronne (kompensacyjne) polegają na ochronie organów najważniejszych z punktu widzenia przeżycia – tj. serca i mózgu. Niestety mechanizmy te z czasem ulegają wyczerpaniu i dochodzi do rozwoju pełnych następstw wstrząsu, które możemy podzielić na dwie grupy.

Zobacz też: Co to jest wstrząs kardiogenny?

Za mało tlenu

Pierwsza grupa to zaburzenia metaboliczne i elektrolitowe. Powstają w wyniku dostarczania zbyt małej ilości tlenu do tkanek w stosunku do ich zapotrzebowania. Powoduje to zmianę sposobu pozyskiwania energii przez komórki. W ten sposób tworzą się duże ilości kwasu mlekowego, który zakwasza organizm. W terminologii medycznej stan taki określa się mianem kwasicy metabolicznej.

Nieleczona prowadzi do śpiączki, a w końcu do śmierci. Konsekwencją niedotlenienia tkanek jest również zwiększenie stężenia m. in. potasu we krwi, którego podwyższony poziom może powodować groźne zaburzenia rytmu serca.

Niedokrwienie narządów

Drugą grupą są bardziej niebezpieczne następstwa wynikające z niedokrwienia narządów. Mechanizmy kompensacyjne, kierując krew w stronę serca i mózgu, przyczyniają się do spadku utlenowania w wielu innych organach.

Rozwija się wówczas tzw. niewydolność wielonarządowa, na którą składają się: niewydolność nerek, niewydolność oddechowa, ostra niewydolność wątroby oraz niedrożność porażenna jelit. Jej śmiertelnym przejawem jest zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, który polega dosłownie na wykrzepianiu krwi wewnątrz naczyń, co bezpośrednio powoduje śmierć chorego.

Zobacz też: Czym charakteryzuje się wstrząs dystrybucyjny?

Jak uniknąć następstw wstrząsu?

Aby uniknąć następstw wstrząsu, należy jak najszybciej otoczyć chorego profesjonalną opieką medyczną. Dalsze postępowanie z chorym polega na podtrzymywaniu wydolności układu krążenia i dostarczania odpowiednich ilości tlenu do tkanek. Jednocześnie ważne jest poszukiwanie pierwotnej przyczyny, która spowodowała wystąpienie wstrząsu oraz - jeśli to możliwe - jej leczenie.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA