Powódź – jak się ratować?

Gdzie schronić się w przypadku powodzi? Na co należy zwrócić uwagę? Jak pomóc podtopionemu? Co robić, gdy nadejdzie wielka woda? Jak uniknąć chorób, które rozprzestrzeniają się w czasie powodzi? Jak uniknąć urazów? I przede wszystkim: jak przeżyć?/fot. Fotolia
Gdzie schronić się w przypadku powodzi? Na co należy zwrócić uwagę? Jak pomóc podtopionemu? Co robić, gdy nadejdzie wielka woda? Jak uniknąć chorób, które rozprzestrzeniają się w czasie powodzi? Jak uniknąć urazów? I przede wszystkim: jak przeżyć?
/ 26.09.2016 15:20
Gdzie schronić się w przypadku powodzi? Na co należy zwrócić uwagę? Jak pomóc podtopionemu? Co robić, gdy nadejdzie wielka woda? Jak uniknąć chorób, które rozprzestrzeniają się w czasie powodzi? Jak uniknąć urazów? I przede wszystkim: jak przeżyć?/fot. Fotolia

Co zrobić podczas powodzi?

Przede wszystkim nie wolno wpadać w panikę. Tylko zdrowy rozsądek pozwoli zadbać o bezpieczeństwo własne i najbliższych.

Dzieci powinny być zaopatrzone w karteczkę z ich danymi osobowymi oraz kontaktem do ich opiekuna. W razie zalania niższych kondygnacji budynku należy udać się na wyższe piętra domu.

Jeżeli podczas ucieczki pojazdem samochód ugrzązł lub uległ awarii, trzeba niezwłocznie opuścić pojazd. Gdy konieczne jest przejście przez zalany obszar, należy unikać miejsc, w których nurt jest rwący. Podczas poruszania się w wodzie trzeba dokładnie badać grunt przed sobą – najlepiej posłużyć się kijem.

Po znalezieniu bezpiecznego schronienia należy włączyć radio, czekać na ewakuację i śledzić komunikaty. Jeżeli władze zalecają opuszczenie domu, lepiej stosować się do instrukcji. W razie możliwości należy pomóc innym poszkodowanym i włączyć się w akcję usuwania skutków powodzi.

Zobacz też: Jak przygotować się na powódź?

Jak uniknąć chorób?

Woda powodziowa może być źródłem poważnych schorzeń – jest zanieczyszczona chemikaliami, odpadami komunalnymi, a także chorobotwórczymi mikroorganizmami, które rozwijają się w odchodach, zwłokach martwych zwierząt oraz gnijących częściach roślin.

Aby uniknąć zakażenia, należy przestrzegać następujących zasad higieny:

  • koniecznie trzeba gotować wodę do picia, przygotowywania posiłków, mycia się oraz płukania naczyń;
  • nie wolno dopuścić do zetknięcia się produktów spożywczych z wodą powodziową;
  • wszelkie zranienia należy natychmiast opatrzyć i zdezynfekować oraz nie dopuścić do zetknięcia się ran z wodą powodziową;
  • surowe produkty zwierzęce owoce i warzywa należy koniecznie ugotować przed spożyciem;
  • trzeba dokładnie zdezynfekować urządzenia sanitarne oraz naczynia służące do przygotowywania posiłków;
  • w razie wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza;
  • należy dokładnie umyć ręce po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych;
  • po ustąpieniu powodzi należy dokładnie zdezynfekować zalane pomieszczenia oraz usunąć z nich wilgoć przed ponownym odmalowaniem i zagospodarowaniem;
  • w przypadku konieczności zastosowania szczepień ochronnych należy jak najszybciej udać się do punktu szczepień.

Jak uniknąć urazów?

Budynki uszkodzone przez falę powodziową mogą grozić zawaleniem. Dlatego najlepiej trzymać się z dala od szop oraz innych zabudowań, które w widoczny sposób ucierpiały wskutek powodzi. Przebywanie w tych pomieszczeniach może zagrażać zdrowiu oraz życiu.

Należy również unikać miejsc, gdzie nurt wody jest rwący albo gdzie grunt może być grząski. Powodzi często towarzyszą nagłe osunięcia się ziemi, dlatego warto trzymać się z dala od urwisk.

Podczas kataklizmu trzeba też szczególnie uważać na niezabezpieczone przedmioty, które mogą zostać poniesione przez prąd wody.

Jak udzielić pomocy tonącemu?

Podczas powodzi istnieje poważne ryzyko utonięcia.

Po pierwsze, należy wyciągnąć tonącego z wody (dbając jednocześnie o własne bezpieczeństwo). Można podać poszkodowanemu rękę, linę, kij albo inny długi przedmiot lub podpłynąć i wydobyć tonącego z wody. Nie wolno dopuścić do zachłyśnięcia się tonącego.

Jeżeli poszkodowana osoba nie oddycha, należy przystąpić do resuscytacji krążeniowo oddechowej. W pierwszej kolejności należy wezwać pomoc. Następnie trzeba udrożnić drogi oddechowe, a potem wykonać 30 uciśnięć klatki piersiowej i dwa wdechy ratownicze. Resuscytację prowadzi się do momentu przywrócenia czynności życiowych lub do czasu przybycia pomocy.

Jeśli poszkodowany oddycha, należy ułożyć go w pozycji bocznej bezpiecznej (mogą pojawić się wymioty) i nie dopuścić do wyziębienia organizmu (np. okryć kocem lub płaszczem). Nie wolno oddalać się od poszkodowanego i do czasu przybycia pomocy należy obserwować jego stan.

Zobacz też: Co trzeba umieć, by uratować ludzkie życie?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!