Rodzaje i objawy odmy

Grypa miewa rozmaite powikłania - często atakuje układ oddechowy...
Odma opłucnowa to obecność powietrza w jamie opłucnowej. Jama opłucna to przestrzeń pomiędzy ścianą klatki piersiowej a płucem. Choroba ta dotyczy częściej mężczyzn niż kobiet i może mieć różne mechanizmy powstania. Z tego właśnie względu można podzielić odmę na zamkniętą, otwartą oraz prężną.
/ 22.10.2010 11:57
Grypa miewa rozmaite powikłania - często atakuje układ oddechowy...

Odma zamknięta

Odma zamknięta polega na jednorazowym dostaniu się do jamy opłucnej pewnej ilości powietrza. Na objawy znaczący wpływ ma ilość tegoż powietrza. Jeśli jednak jest go niewiele, może ono ulec samoistnemu wchłonięciu.

Zobacz też: Obrzęk krtani - uważaj na żądlące owady!

Odma otwarta

Odma otwarta jest wtedy, gdy powietrze dostaje się i wydostaje z jamy opłucnej przez otwór w klatce piersiowej lub oskrzelu. Odma otwarta jest efektem najczęściej urazu i może doprowadzić nawet do zatrzymania czynności serca.

Stać tak się może na skutek tzw. wahadłowych ruchów śródpiersia, bowiem zwiększające i zmniejszająca się objętość powietrza w jamie opłucnowej doprowadza do zmian położenia śródpiersia. Konieczne jest założenie opatrunku trójstronnego, które zamknie możliwość dostawania się powietrza do środka, ale jednocześnie nie torując mu drogi na zewnątrz.

Zobacz też: Zaburzenia oddychania w czasie snu

Odma prężna

Z kolei odma prężna zwana też wentylową charakteryzuje się tym, że przy każdym wdechu do jamy opłucnej wpływa przez otwór powietrze. W momencie wydechu tworzy się w nim rodzaj zastawki co powoduje, że powietrze nie może zostać usunięte.

Jest to swego rodzaju pułapka, która powoduje ciągłe wzrastanie ilości powietrza w jamie opłucnej, a przez to uciśnięcie płuca początkowo po stronie chorej, ale z czasem ze wzrostem ciśnienia w jamie opłucnej, a także przesunięcie śródpiersia (w tym serca) w stronę zdrową i uciśnięcie naczyń krwionośnych oraz płuca po stronie zdrowej. Odma prężna jest sytuacją bezpośredniego zagrożenia życia i w sytuacji braku szybkiego i prawidłowego udzielenia pomocy może zakończyć się śmiercią.

Objawy

Typowe objawy odmy opłucnowej to ból w klatce piersiowej o charakterze opłucnowym, a także duszność i niekiedy kaszel. Najbardziej niebezpieczna odma prężna charakteryzuje się szybko narastającą dusznością, sinicą, szybką czynnością serca, spadkiem ciśnienia tętniczego aż do utraty przytomności oraz zatrzymania krążenia.

Pomoc

Przy podejrzeniu, że mamy do czynienia z tego typu odmą, należy bezzwłocznie wezwać zespół ratownictwa medycznego oraz wykonać opatrunek trójstronny. Zawsze zostajemy z chorym będąc przygotowanym na pogorszenie się jego stanu i ewentualna konieczność rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA