Złamanie kości sklepienia czaszki – pierwsza pomoc

Czym jest sklepienie czaszki i jaką pełni rolę w naszym organizmie? Jakie są objawy złamania sklepienia czaszki? Jakie są rodzaje złamania sklepienia czaszki? Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku takiego urazu? Czy w przypadku złamania czaszki można ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej?
/ 26.03.2013 12:54

Czym jest sklepienie czaszki i jakie jest jego zadanie?

Sklepienie czaszki to górna część mózgoczaszki. Sklepienie tworzą: kość czołowa, kości skroniowe, kość ciemieniowa i część kości potylicznej. Kości te mają za zadanie chronić nasz mózg przed różnego rodzaju urazami.

Złamanie sklepienia czaszki jest urazem pierwotnym, czyli takim, które powstało w wyniku urazu mechanicznego. Rozróżniamy dwa rodzaje złamań sklepienia:

 • wieloodłamowe,
 • linijne.

Objawy złamania sklepienia czaszki

Objawy złamania czaszki zależą głównie od stopnia uszkodzenia mózgu. Często symptomy złamania czaszki są takie same jak przy wstrząśnieniu mózgu.

Należą do nich:

 • utrata przytomności,
 • bóle głowy,
 • zawroty głowy,
 • nudności,
 • wymioty.

Towarzyszącymi objawami mogą być również:

 • zaburzenia koordynacji i równowagi,
 • amnezja (poszkodowany nie wie, jak doszło do wypadku),
 • zaburzenia kontaktu słowno-logicznego,
 • zaburzenia świadomości,
 • spowolnione lub przyspieszone tętno.

Zobacz też: Złamanie podstawy czaszki – pierwsza pomoc

Jak postępować przy złamaniu czaszki?

Przede wszystkim (dla bezpieczeństwa poszkodowanego) należy założyć, że doszło także do urazu odcinka szyjnego kręgosłupa. W takim przypadku należy zostawić osobę, która doznała urazu, w tej pozycji, w której ją zastaliśmy (próba ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej może pogorszyć jego stan).

W pierwszej kolejności należy sprawdzić podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego, a następnie wezwać pogotowie ratunkowe. Następnie unieruchamiamy głowę i odcinek szyjny kręgosłupa (za pomocą kołnierza ortopedycznego lub na przykład ubrania).

Nie usuwamy fragmentów kości i ciał obcych, które wystają z rany.

Jeżeli poszkodowany ma rany głowy, zabezpieczamy je przy pomocy jałowych opatrunków.

W przypadku otwartego złamania czaszki najprawdopodobniej dojdzie do krwawienia i wyciekania płynu mózgowo-rdzeniowego. Ranę taką należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, ale nie uciskać!

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności okrywamy poszkodowanego kocem termicznym lub własnym ubraniem, by utrzymać prawidłową ciepłotę ciała.

Zobacz też: Folia termiczna – jak jej użyć?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!