Co uznajemy za chorobę zawodową?

Co uznajemy za chorobę zawodową?
Choć problematyka chorób zawodowych nie dotyczy każdego miejsca pracy, warto znać podstawowe informacje na ten temat. Co uznajemy za chorobę zawodową, kto i do kogo zgłasza jej podejrzenie i w końcu kto stawia ostateczną diagnozę stanowiącą podstawę do ubiegania się o odszkodowanie?
/ 08.08.2011 09:38
Co uznajemy za chorobę zawodową?

Kto zawiadamia o podejrzeniu wystąpienia choroby zawodowej?

Kodeks pracy zawiera definicję choroby zawodowej i wskazuje odpowiednie podmioty, które mają obowiązek zgłoszenia jej podejrzenia oraz podmioty ten fakt rejestrujące. Pracodawca ma obowiązek powiadomić o podejrzeniu wystąpienia objawów choroby zawodowej właściwego państwowego inspektora sanitarnego i odpowiedniego okręgowego inspektora pracy.

Zgłoszenia może dokonać również sam pracownik, niezależnie od tego czy pracuje w danej chwili na stanowisku, które mogło tę chorobę spowodować, czy też nie. W pierwszym przypadku powiadamia on lekarza zakładowego, w drugim udaje się do swojego lekarza z podstawowej opieki zdrowotnej.

Zobacz też: Czy pakiet zdrowotny jest przychodem?

Wykaz chorób zawodowych

Wykaz chorób zawodowych określony jest w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych. Dokument ten określa też etapy postępowania w procesie weryfikującym postawioną diagnozę. Osobą prowadzącą to specyficzne dochodzenie jest lekarz medycyny pracy zatrudniony w jednostkach orzeczniczych wymienionych w rozporządzaniu.

Wydane przez niego orzeczenie wraz z całą dokumentacją przesyłane jest do państwowego inspektora sanitarnego, który na ich podstawie stwierdza bądź nie chorobę zawodową. Jeśli nikt nie odwoła się od tej decyzji, staje się ona uprawomocniona i jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie we właściwym oddziale ZUS lub KRUS.

Co może być chorobą zawodową?

Aby zdiagnozować chorobę zawodową, potrzebne jest spełnienie kilku kryteriów: dana jednostka chorobowa musi znajdować sie na liście chorób zawodowych dołączonych do rozporządzenia oraz musi zostać udowodnione, że wywołały ją szkodliwe dla zdrowia czynniki związane z miejscem lub sposobem pracy, tworzące tzw. ,,narażenie zawodowe”.

Wystąpienie pewnych dolegliwości można z wysokim prawdopodobieństwem przypisać warunkom pracy zawodowej. Należą do nich: większość zatruć ostrych i przewlekłych, pylice płuc, uszkodzenia słuchu związane z długotrwałą ekspozycją na przekraczający normy hałas czy zespół wibracyjny przy pracy w obecności drgań mechanicznych.

Jednak niektóre choroby, szczególnie nowotwory, ujawniają się po długim okresie utajenia, liczonego od pierwszego spotkania z czynnikiem chorobotwórczym a wystąpieniem objawów klinicznych. Jeśli objawy te pojawiają się w okresie krótszym niż 5 lat od początku ekspozycji, wskazuje to raczej na inne przyczyny niż zawodowe.

Zobacz też: Kręgosłup w pracy przy komputerze - pierwsza pomoc

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA