Czy członkowie rodziny ubezpieczonego mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych

Leczenie ostrego zapalenia tarczycy zwykle musi odbywać się w szpitalu
Członkowie rodzin osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Takie osoby muszą być jednak zgłoszone do ubezpieczenia przez danego członka rodziny.
/ 08.04.2010 13:42
Leczenie ostrego zapalenia tarczycy zwykle musi odbywać się w szpitalu

Prawo do leczenia oraz korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków państwowych mają przede wszystkim osoby ubezpieczone. Oprócz tego ubezpieczeniem są objęte członkowie ich rodzin. Jednak takie osoby muszą być uprzednio zgłoszone do ubezpieczenia.

Zgłoszenie członków rodziny

Obowiązek zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na płatniku składek. W przypadku osób pracujących zobowiązany do tego jest pracodawca. Zgłoszenie jest przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na specjalnym formularzu ZUS ZCNA.

Przeczytaj: Wychowujesz samotnie dziecko - masz prawo do dodatku

Kto ma prawo do świadczenia?

Taką formą ubezpieczenia mogą być również współmałżonkowie, czyli mąż lub żona w zależności od tego, które posiada tytuł ubezpieczenia. Z takiego prawa nie mogą skorzystać osoby żyjące w konkubinacie.

Ponadto ubezpieczeniem mogą być objęte dzieci do ukończenia 18. roku życia, chyba że po przekroczeniu wieku pełnoletniości kontynuują naukę. W takiej sytuacji ubezpieczenie obejmuje dzieci do 26. roku życia.

Przeczytaj: Jakie ubezpieczenie zdrowotne przysługuje studentom zaocznym?

Prawo zezwala na objęcie taką formą ubezpieczenia dzieci własne, małżonka, adoptowane lub znajdujące się pod opieką ubezpieczonego, np. w przypadku rodziny zastępczej.

Dopuszcza się również objęcie taką formą ubezpieczenia rodziców danej osoby, ale tylko w przypadku, gdy przebywają w tym samym gospodarstwie domowym i nie korzystają z ubezpieczenia z innego tytułu (np. emerytury lub renty).

Istnieje obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia rodzinnego osoby, która nie posiada go z innego tytułu.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA