Czy lekarz może odmówić pacjentowi leczenia?

Terminem compliance określamy stosowanie się pacjenta do zaleceń lekarza /fot. Fotolia
Zdarza się, że lekarze będący w konflikcie z pacjentem lub po złożeniu skargi przez pacjenta, odmawiają mu leczenia. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. W jakich przypadkach lekarz może nie podjąć się leczenia lub odstąpić od leczenia pacjenta?
/ 10.08.2011 13:39
Terminem compliance określamy stosowanie się pacjenta do zaleceń lekarza /fot. Fotolia

Sytuacje zagrażające życiu

Zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej i ustawą o zawodzie lekarza lekarz ma obowiązek udzielenia świadczenia zdrowotnego w sytuacji, gdy nie udzielenie pomocy stworzyłoby zagrożenie dla zdrowia pacjenta.

Artykuł 30 ustawy o zawodzie lekarza brzmi: „lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzielaniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.

Przeczytaj: Odszkodowanie od szpitala - krok po kroku

Kiedy lekarz może odstąpić od leczenia?

Zarówno ustawa o zawodzie lekarza, jak i Kodeks etyki lekarskiej dopuszczają możliwość odstąpienia lekarza od leczenia jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Powodem nie udzielenia przez lekarza świadczenia może być brak odpowiedniej wiedzy czy sprzętu.

Jeżeli lekarz odstępuje lub w ogóle nie podejmuje leczenia, powinien wskazać pacjentowi inną możliwość uzyskania pomocy. Swą decyzję powinien uzasadnić i odnotować w dokumentacji medycznej.

Zobacz też: Jak działa sprzeciw wobec opinii lekarskiej?

Kiedy lekarz nie powinien odstępować od leczenia?

Przesłanką do odmówienia pacjentowi leczenia nie powinny być przesłanki czysto osobiste. Lekarz, który jest w konflikcie z pacjentem lub jego rodziną nie ma prawa odmówić leczenia. Również podejrzenia co do zastosowania się do zaleceń lekarskich nie powinny być przyczyną niepodjęcia leczenia.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA