Jakie ubezpieczenie zdrowotne przysługuje studentom zaocznym?

Jakie ubezpieczenie zdrowotne przysługuje studentom zaocznym?

Do ukończenia 18. roku życia można być objętym ubezpieczeniem z tytułu członka rodziny osoby ubezpieczonej. Czy po ukończeniu szkoły średniej traci się takie prawo? Jakim ubezpieczeniem mogą być objęci studenci zaoczni?
/ 28.04.2010 12:26
Jakie ubezpieczenie zdrowotne przysługuje studentom zaocznym?

Osoby, które kontynuują naukę na studiach zaocznych nie tracą prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Tacy studenci, jeśli nie ukończyli 26. roku życia, mogą być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, do którego zostaną zgłoszeni przez uczelnię. Muszą jednak najpierw wystąpić do jej władz z odpowiednim wnioskiem. Przeważnie studenci zaoczni posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych z tytułu członka rodziny osób ubezpieczonych.

Ubezpieczenie członków rodziny

Podstawową regulacją prawną dotyczącą publicznych świadczeń opieki zdrowotnej jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z przepisami tejże ustawy prawo do korzystania z takich świadczeń mają osoby objęte powszechnym, obowiązkowym oraz dobrowolnym ubezpieczeniem, a także dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Przeczytaj: Wychowujesz samotnie dziecko - masz prawo do dodatku

Osoby niepełnoletnie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, gdyż jako członkowie rodzin osoby ubezpieczonej, również posiadają taki status i mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Dopuszcza się korzystanie tego prawa nawet do ukończenia 26. roku życia, ale tylko wtedy, gdy dana osoba kontynuuje naukę.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia z powodu przekroczenia wieku 18. lat, obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia przechodzi na uczelnię wyższą. Dotyczy to jedynie niepracujących studentów. Dla zachowania ubezpieczenia zdrowotnego konieczne będzie powiadomienie o takim fakcie szkoły lub uczelni wyższej, która jest zobowiązana zgłosić studenta do ubezpieczenia w NFZ.

W przypadku studentów, którzy podjęli pracę obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na pracodawcy. Student będzie miał obowiązek samodzielnego zgłoszenia do ubezpieczenia w przypadku podjęcia działalności gospodarczej.

Zobacz też: Jakie dodatki przysługują osobom otrzymującym zasiłek rodzinny?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/03.11.2014 21:13
Witam dziś byłe w swojej uczelni i powiedziano mi że jeśli nie ukończyłem 26 lat to nie mogę ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne w swojej uczelni,straciłem pracę, więc jestem studentem zaocznym-bezrobotnym.Rozumiem przez to że aby uczelnia zgłosiła mnie do ubezpieczenia zdrowotnego muszę ukończyć 26 lat.