Kiedy pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy/fot. Fotolia

Kiedy pacjent może sprzeciwić się opinii lekarza?

Zgodnie z zapisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo sprzeciwić się opinii lub orzeczeniu lekarskiemu. Niestety w praktyce zapis ten jest martwy.
/ 08.11.2011 08:39
Kiedy pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy/fot. Fotolia

Przepisy o sprzeciwie od opinii lub orzeczenia lekarza, które znajdują się w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta są martwe i można powiedzieć wręcz fasadowe.

Skonstruowane są tak, że żaden pacjent nie skorzystał jeszcze z tego przywileju i nie zakwestionował orzeczenia lekarskiego w swojej sprawie.

Przeczytaj: Jak działa Rzecznik Praw Pacjenta?

W jakich sytuacjach pacjent może się sprzeciwić?

Przyjrzyjmy się zatem jakie opinie i orzeczenia lekarskie pacjenci mogą kwestionować w formie sprzeciwu:

  • orzeczenie lekarskie stwierdzające wystąpienie okoliczności stanowiących podstawę do przeprowadzenia legalnej aborcji na postawie art. 4a ust. 1 pkt 1 albo 2, o którym mowa w art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ,
  • zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do korzystania ze świadczeń zdrowotnych danego rodzaju w danym uzdrowisku, o którym mowa w art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
  • zaświadczenia lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego, na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  • zaświadczenia lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania obowiązków trenera ( art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera),
  • opinia lekarza na temat stanu zdrowia i predyspozycji kandydata do szkoły artystycznej ( § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych),
  • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,
  • zaświadczenie z orzeczeniem lekarskim o  przeciwwskazaniach do uprawiania żeglarstwa,
  • zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego,
  • opinia lekarza co do stanu zdrowia osób wytypowanych do służby cywilnej

Przeczytaj: Jak działa sprzeciw wobec opinii lekarskiej?

Dla kogo przepisy są przydatne, a dla kogo nie?

W praktyce jeżeli pacjenci przekonają się do tej instytucji najwięcej sprzeciwów może się pojawiać w sprawach odmów skierowań do leczenia uzdrowiskowego lub w sprawach szczepień.

Dla kobiet starających się o legalną aborcję termin rozpatrywania sprzeciwu jest zbyt długi, by procedura ta w ich przypadku była skuteczna.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!