Kiedy zmieniamy przynależność do oddziału NFZ?

Przynależność do oddziału NFZ zależy od miejsca zamieszkania
Każda osoba uprawniona do publicznych świadczeń zdrowotnych jest przyporządkowana do oddziału wojewódzkiego NFZ. Przynależność do konkretnego oddziału zależy od miejsca zamieszkania. Jak zgłosić zmiany w przynależności do oddziału NFZ?
/ 08.04.2010 13:26
Przynależność do oddziału NFZ zależy od miejsca zamieszkania

Czasowa zmiana miejsca pobytu nie pociąga za sobą konieczności jednoczesnej zmiany oddziału Funduszu. Jeżeli jednak osoba zmienia miejsce zamieszkania na stałe, powinna dokonać zmiany samodzielnie lub powiadomić o tym płatnika składki, który dokona stosownej zmiany.

Płatnikami składek są m.in.:

KRUS - dla rolników i ich domowników

• pracodawca - dla pracowników

• urząd pracy - dla bezrobotnych

• ZUS lub KRUS - dla emerytów i rencistów

• szkoła lub uczelnia wyższa - dla uczniów i studentów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu lub ukończyli 26 lat

Przeczytaj: Chory musi potwierdzić prawo do bezpłatnej opieki

Wymienione instytucje zgłaszają osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu do NFZ oraz przekazują do Funduszu dane o członkach rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a które:

• prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

• ubezpieczyły się dobrowolnie,

• są uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu,

zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego samodzielnie. Wszelkich zgłoszeń oraz aktualizacji dokonują w ZUS.

Dane dotyczące zgłoszeń oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazywane są przez ZUS i KRUS do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przeczytaj: Tablica informacyjna NFZ

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA