Kto i na jak długo może otrzymać EKUZ?

Szkoda życia na stres!/ fot. Shutterstock
EKUZ umożliwia dostęp do świadczeń zdrowotnych w każdym państwie Unii Europejskiej na takich samych zasadach, jakie obowiązują ich obywateli. Nie zapomnij jej wyrobić przed wyjazdem. Jeżeli masz kartę EKUZ sprawdź, czy jest jeszcze ważna.
/ 08.02.2011 10:36
Szkoda życia na stres!/ fot. Shutterstock

Jak wyrobić kartę?

Wniosek o otrzymanie karty możemy składać osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem do Oddziału Wojewódzkiego NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli jednak nie złożymy go we właściwym oddziale, możemy liczyć, że karta również będzie wydana albo przez odział właściwy, któremu wniosek będzie przekazany albo przez odział, do którego złożyliśmy wniosek, gdy wydanie nie będzie wiązało się z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego. Nie możemy zapomnieć, aby do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia.

Przeczytaj: Do jakich świadczeń uprawnia nas EKUZ?

Kto i na ile może otrzymać EKUZ?

Karty takie są wydawane w związku z wyjazdami turystycznymi na pobyt czasowy. Pierwszą grupą uprawnioną do jej otrzymania są osoby, które posiadają w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, status „ubezpieczony”.

Na 6 miesięcy karta jest wydawana osobom zatrudnionym lub prowadzącym rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą, a także rencistom, studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię i osobom będącym członkami rodziny, za wyjątkiem dzieci powyżej 18 roku życia. Emerytom jest ona wydawana na okres aż 5 lat. Natomiast bezrobotni i inne osoby nie wymienione wyżej mogą otrzymać kartę na okres 2 miesięcy.

Osobom posiadającym w wykazie status „uprawniony do 18 roku życia”, karta jest wydawana na okres 6 miesięcy. Jeżeli jednak w tym czasie osoba taka ukończy 18 lat, karta traci ważność.

Także na 6 miesięcy kartę mogą otrzymać obywatelki Polski, zamieszkałe na stałe w naszym kraju będące w okresie ciąży lub porodu, natomiast, jeśli kobieta jest w okresie połogu ma prawo otrzymać kartę na 42 dni.

Osoba mająca prawo do nieodpłatnego leczenia, na podstawie decyzji wójta czy burmistrza, może taką kartę otrzymać na 90 dni.

Okres ważności karty jest liczony od daty złożenia wniosku o wydanie, a nie od daty jej otrzymania.

Zobacz też: Jakie świadczenia obejmuje ambulatoryjna opieka zdrowotna?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA